ALÞJ 3AS 05 - Alþjóðmál og samfélag

Áfanginn er framhald af ALÞJ2IA05 (eða sambærilegum áfanga)

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Í Alþjóðafræði 203 er fjallað um fjallað um viðskiptamenningu og viðskiptahætti í ólíkum löndum. Áherlsa verður á menningarsamfélag utan Evrópu, m.a. Kína, Japan og Arabaheiminn. Ennfremur er farið ítarlega í sögu, menningu og samfélag ríkja Austur-Evrópu. Reynt verður eftir fremsta megni að tengja námsefnið Íslandi.

Markmið

Að nemendur öðlist þekkingu á ólíkum viðskiptahættum og –menningu, með það fyrir augum að þeir geti stundað samskitpi / viðskipti við ólík menningarsamfélög. Þá fái þeir staðgóða yfirsýn yfir sögu og menningu ríkja Austur-Evrópu og verðir færir um að greina stöðu mála þar í fortíð og nánustu framtíð.

Námsmat

  • Lokapróf gildir 70%, fjögur skilaverkefni gilda 20% og eitt stærra lokaverkefni sem gildir 10% 

Námsgögn

  • Richard E. Gesteland: Cross Cultural Business Behavior. Copenhagen Business School Press (fæst á amazon eða í bókabúð Eymundssonar).
  • Enn fremur verður lesefni inn á moodle, námsvef námskeiðs.