ÍÞRB 1BÓ 02 - Íþróttir, bóklegar í fjarnámi

Áfangalýsing

Farið verður í grunnþætti þjálfunar/viðhalds líkamans. Farið verður yfir fyrsta kafla bókarinnar um Grunnnám, bls. 8-165. Hann skiptist í 6 meginþætti:

 • Grunnþjálfun:
  • Lífsgleði og heilsa
  • Upphitun
  • Þol
  • Liðleiki
  • Styrkur
  • Meiðsli við þjálfun
 • Framhaldsnám1:
  • Vertu í góðri þjálfun
  • Líkamsbeiting og heilsa
 • Framhaldsnám 2:
  • Einstaklingsbundin þjálfun

Á önninni eru tvö verkefni sem gilda 10% hvort til lokaeinkunnar. Einnig eru verkefnaskil í lok hvers kafla.

Markmið

Að nemendur fræðist um gildi líkamsræktar og helstu grunnþætti hennar ásamt því að verða meðvitaðri um hvernig heppilegt sé að byggja upp eigin þjálfun/hreyfingu. Einnig er stuðlað að því að auka löngun og ánægju nemenda til að stunda líkamsrækt sér til heilsubótar og ánægju.

Námsmat

 • Verkefnin gilda 20%
 • Próf 80%

Námsgögn

 • Elbjorg J. Dieserud, John Elvestad, Anders O. Brunes; Þjálfun - Heilsa - Vellíðan; Kennslubók í líkamsrækt; IÐNU, 2000