SPÆN 2SD 05 – Spænska D

Áfanginn er framhald af SPÆN1SC05 (eða sambærilegum áfanga)

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Haldið verður áfram þaðan sem frá var horfið á önninni á undan. Lokið verður yfirferð allra helsu grundvallaratriða spænskrar málfræði. Nemendur verða áfram æfðir í hlustun og ritun sem og meiri áhersla verður lögð á lesskilning. Í lok hvers kafla verða gerð verkefni úr vinnubók, frá kennara en einnig munu þeir skila rituðum textum sem tengjast efni áfangans. Í annarlok verða lesnar smásögur og lokaverkefni unnið. Orðaforði, tal og hlustun eru þjálfuð með því að lesa, hlusta og endurtaka hljóðæfingar. Við námið er notast við hljóðglærur, myndskeið, talað mál og tónlist, internetið, gagnvirkaræfingar og gagnvirkpróf.

Markmið áfangans

Að nemendur

 • Auki orðaforða sinn og læri að tengja við annann orðaforða, t.d. úr öðrum málum.
 • Þjálfist í nokun spænskrar málfræði.
 • Nái aukinni færni í les- og málskilningi.
 • Öðlist aukinn skilning á menningu og þjóðlífi Spánar og Rómönsku Ameríku
 • Geti haldið uppi einföldum samræðum við fólk sem hefur spænsku að móðurmáli um kunnuleg efni og án þess að misskilningur hljótist af.

Námsmat

 • Vinnueinkunn 30%  
 • Lokapróf 70% (Þar af gildir skriflegt lokapróf 80%, hlustunarpróf 10% og munnlegt próf 10%) Ath. ná þarf 4,5 á skriflegu prófi til að aðrir hlutar einkunnar gildi).

Kennslugögn

 • „Guantanameras“. Höfundur: Dolores Soler-Espiauba. Léttlestrarbók.
 • Orðabók (Til eru nýlegar útgáfur af spænsk-íslenskum, og íslensk-spænskum orðabókum frá Forlaginu).
 • Efni frá kennara.
 • Mælt er með að eiga málfræðibókina "Correcto" eftir Guðrúnu H. Tulinius.