SPÆN 2SE 05 - Spænska E

Undanfari SPÆN 2SD 05 eða sambærilegur áfangi

Áfangalýsing

Upprifjun á öllum helstu atriðum spænskrar málfræði og úrvinnsla úr þeim. Mikil áhersla er lögð á lestur bókmennta frá spænskumælandi löndum auk þess sem áfram er haldið að afla þekkingar á menningu þessara landa í sem víðustum skilningi. Til þessa er notast við Netið, lesin eru erlend tímarit og greinar, horft er á kvikmyndir og hlustað er á tónlist og talað mál frá þessum löndum. Áhersla er lögð á að nemendur starfi sjálfstætt og séu duglegir að afla sér efnis sjálf og miðli því síðan til annara nemenda skriflega eða munnlega. Unnin eru þemaverkefni.

Markmið

Nemandi

 • vinnu áfram á skipulagðan hátt að auka orðaforða sinn meðal annars með notkun orðabókar.
 • þjálfist í erfiðustu málfræðiatriðunum sem þegar hafa verið kennd
 • fái fjölbreytt efni til hlustunar
 • auka þjálfun í að tala spænsku , helst við spænskumælandi fólk
 • lesi margbreytilegt efni og vinni markvisst með orðaforða og megininntak texta, nánar tiltekið
 • geti sagt frá upplifum sinni og túlkað sérvalið efni
 • skrifi stuttar frásagnir, endursagnir, fyrirlestrar og ritgerði
 • geti gert greinarmun á mismunandi menningu spænskumælandi landa

Námsmat

Eftirfarandi þættir eru metnir til lokaeinkunnar

 • Vinnueinkunn 50%.
 • Lokapróf 50%. (Þar af gildir skriflegt lokapróf 80%, hlustunarpróf 10% og munnlegt próf 10%) Ath. ná þarf 4,5 á skriflegu prófi til að aðrir hlutar einkunnar gildi.

Námsgögn

 • „Cenizas calientes“. Höfundar: Neus Sans og Alicia Estopiña. –Léttlestrarbók.

 •  Vocabulario B1. Höfundar: Marta Barolo, Marta Genís og fl. Útgefandi:Anaya. Bókin er hvít og bleik að lit.

 • Orðabók (Til eru nýlegar útgáfur af spænsk-íslenskum, og íslensk-spænskum orðabókum frá Forlaginu).

 • Efni frá kennara.

 • Mælt er með að eiga málfræðibókina "Correcto" eftir Guðrúnu H. Tulinius.