STÆR 2PÞ 05 - Stærðfræði, prósentur og þríhyrningar

Grunnáfangi fyrir félagsfræða-, alþjóða-, nýsköpunar- og listabraut

 Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og lausnum verkefna og þrauta. Lögð er áhersla á talnareikning, setja upp jöfnur, lausn jafna, prósentureikning, rúmfræði og beina línu.

Markmið

Að nemendur

  • geti sett fram lausnir á jöfnum með einum og tveimur breytistærðum þar sem hvert skref er rökstutt í orðum•
  • geti sett upp jöfnur fyrir orðadæmi og leyst þær•
  • hafi velda- og rótareglur á valdi sínu•
  • geti leyst dæmi tengd hvers konar prósentu- og hlutfallareikningi•
  • geti þáttað liðastærðir og notað þáttun til að einfalda algebrubrot•
  • þekki til horna við línur og í marghyrningum, sérstaklega þríhyrningum•
  • þekki til hornafallanna og geti beitt þeim á rétthyrnda- og, eftir atvikum, hvasshyrnda þríhyrninga•
  • þekki og geti unnið með hnitakerfi og jöfnu línu

Efnisatriði 

Farið er í talnareikning, liðun, veldi, veldareglur og rætur. Auk þess er farið í jöfnur með einni óþekktri stærð, jöfnur með tveimur óþekktum stærðum og  óuppsettar jöfnur. Unnið er með prósentu, vextir og hlutfallareikning. Í rúmfræðinni er sérstaklega fjallað um reglur fyrir horn og þríhyrninga. Nemendur læra um hornaföll í rétthyrndum þríhyrningi og hornafallareglur. Einnig farið í beina línu í hnitakerfi.

Námsmat

Próf í annarlok er 120 mínútur og gildir 100%. Til að standast áfangann þarf að leysa a.m.k. 45% prófsins rétt og fá 5 í lokaeinkunn (4,5 námundast upp í 5).

Námsgögn

  • STÆ P05 eftir Jón Þorvarðarson•
  • Reiknivél sem ekki getur geymt texta