STÆR 2RT 05 - Runur og tölfræði

Áfanginn er framhald af STÆR2MM05 (eða sambærilegum áfanga) fyrir félagsfræða-, alþjóða-, nýsköpunar- og listabraut

 Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Lögð er áhersla á að nálgast fyrirbæri í náttúrunni og í samfélaginu með opnum huga hvað varðar stærðfræði. Til þess er nemendur látnir vinna með vísis- og lograföll, diffrun einfaldra falla og kynnast notagildi diffrunar.  Mismunarunur og kvótarunur þar sem áhersla er lögð á tenginu við vaxtaútreikning. Grunnhugtök tölfræðinnar eru tekin fyrir og nokkrar líkindadreifingar eru skoðaðar. 

Markmið

Að nemendur:•

  • geti notað stærðfræði við lausn verkefna sem tengjast samfélaginu•
  • kunni geti hagnýtt sér vísis- og lograföll•
  • kunni að diffra veldisföll•
  • kunni að finna staðbundin útgildi og leysa hámörkunarverkefni•
  • skilji samhengið milli runa og raða og t.d. vaxtareiknings•
  • kunni að reikna m.a. meðaltal og staðalfrávik•
  • kunni að nota tvíkostadreifingu og normaldreifingu

Efnisatriði

Fallhugtakið. Vísisföll og lograföll. Vaxtarhraði og skilgreining afleiðu. Afleiður veldisfalla. Hagnýting diffurreiknings. Runur og raðir. Tölfræði , úrvinnsla gagna, tíðnitöflur og fylgni. Líkindadreifingar slembibreytna, tvíkostadreifing og normaldreifing.

Námsmat

Próf í annarlok er 120 mínútur og gildir einkunn í því 90% af lokaeinkunn. Nemendur þurfa að skila tveimur verkefnum og gilda þau 5% hvort.

Nemandi þarf að fá a.m.k. 4,5 á lokaeinkunn til að standast áfangann.

Námsgögn

  • STÆR2RT05 eftir Þórð G. Möller. Bókin fæst á skrifstofu Verzlunarskóla Íslands.
  • Nemendur þurfa að hafa reiknivél sem ekki getur geymt texta.