STÆR 3FF 05 - Stærðfræði, föll og ferlar

Áfanginn er framhald af STÆR2HJ05 (eða sambærilegum áfanga), fyrir félagsfræðabraut og viðskiptalínu viðskiptabrautar

 Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Lögð er áhersla á að nálgast fyrirbæri í náttúrunni og í samfélaginu með opnum huga hvað varðar stærðfræði. Til þess er nemendur látnir vinna með vísis- og lograföll, diffrun einfaldra falla og kynnast notagildi diffrunar.  Mismunarunur og kvótarunur þar sem áhersla er lögð á tenginu við vaxtaútreikning. Kynning á hugtakinu vigur.

Markmið

Að nemendur:

  • geti notað stærðfræði við lausn verkefna sem tengjast samfélaginu
  • kunni geti hagnýtt sér vísis- og lograföll
  • kunni að diffra föll, margfeldi þeirra, kvóta og samsett föll
  • kunni að finna staðbundin útgildi og beygjuskil
  • geti notað diffurreikning til að leysa hámörkunarverkefni
  • skilji samhengið milli runa og raða og t.d. vaxtareiknings
  • geti leyst einföld dæmi með vigrum

Efnisatriði

Fallhugtakið. Vísisföll og lograföll. Vaxtarhraði og skilgreining afleiðu. Afleiður nokkrurra algengra falla og diffurreglur. Hagnýting diffurreiknings. Runur og raðir. Vigrar.

Námsmat

Próf í annarlok er 120 mínútur og gildir einkunn í því 90% af lokaeinkunn.•Nemendur þurfa að skila tveimur verkefnum og gilda þau 5% hvort.

Nemandi þarf að fá a.m.k. 4,5 á lokaeinkunn til að standast áfangann.

Námsgögn

  • STÆR3FF05 eftir Þórð G. Möller. Bókin er á pdf formi í kennslukerfinu (Moodle).
  • Nemendur þurfa að hafa reiknivél sem ekki getur geymt texta.