STÆR 3VH 05 - Stærðfræði, vigrar og hornaföll

Áfanginn er framhald af STÆR2HJ05 (eða sambærilegum áfanga), fyrir náttúrufræðibraut og hagfræðilínu viðskiptabrautar

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Vigurhugtakið skilgreint og aðgerðir á vigrum kynntar.  Tekin eru dæmi úr rúmfræði þar sem vigurreikningur er notaður s.s. sönnun á hvernig finna má miðpunkt þríhyrnings.  Einingarhringurinn er lagður til grundvallar hornaföllum og horn á milli vigra fundið.  Ýmsar hornafallareglur kynntar og tengsl hornarfallanna innbyrðis.  Sínus- og kósínusreglan fyrir þríhyrninga.  Jafna hrings og sporbaugs.  Almenna jafna línu og stikun hrings og línu.  Ofanvarp punkts á línu.   Í lokin er farið í nokkrar gerðir hornafallajafna.

Markmið

Að nemendur

 • kunni skil á vigurhugtakinu og hafi fullt vald á vigurreikningi
 • þekki skilgreiningu hornafalla og þekki nokkrar hornafallareglur
 • þekki kósínus- og sínusregluna
 • þekki jöfnu hrings og sporbaugs
 • þekki stikun hrings og línu
 • geti fundið ofanvarp punkts á línu

Efnisatriði

Vigur, samlagning og frádráttur, hallatala, lengd, innfeldi, þvervigur.  Miðpunktur striks og miðpunktur þríhyrnings.  Einingarhringurinn, bogamál, hornaföll, horn á milli vigra.  Hornafallareglur og tengsl hornafallanna innbyrðis.  Sínus- og kósínureglan hin meiri.  Regla um flatarmál þríhyrnings.  Jafna hrings og jafna sporbaugs.  Stikun hrings og stikun línu.  Ofanvarp punkts á línu.

Námsmat

 • Próf í annarlok er 120 mínútur og gildir einkunn í því 90%lokaeinkunn.
 • Á prófi í annarlok verður prófað í fræðilegu efni ásamt dæmareikningi.
 • Nemendur þurfa að skila tveimur verkefnum og gilda þau 5% hvort.


Nemandi þarf að fá a.m.k. 4,5 á lokaprófi til að standast áfangann.

Námsgögn

 • Stæ303 (útgefin árið 2000 eða síðar) eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán G. Jónsson. Bókin fæst í bókaútgáfunni IÐNÚ, Reykjavík.
 • Nemendur þurfa að hafa reiknivél. Í lokaprófum er leyfilegt að nota reiknivél með grafískum skjá en þó ekki fullkomnari en Casio 9750.