ÞÝSK 1ÞC 05 - Þýska C

Áfanginn er framhald af ÞÝSK1ÞC05 (eða sambærilegum áfanga)

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Þýska 303 er framhaldsáfangi á eftir Þýska 203. Í kennslukerfinu eru upplýsingar um hvernig kennslubókin og verkefnabókin eru uppbyggðar. Þar eru einnig upplýsingar um námsframvinda/vikuáætlun og verkefnalisti Í kennslukerfið eru settar inn hlustunaræfingar og verkefni þar sem nemandi getur metið stöðu sína. Nemandi vinnur vinnubók samhliða lesbók  og eru skýringar á þessu vinnuferli á forsíðu kennsluvefs.  

Lögð er áhersla á að nemendur þjálfi sjálfstæð vinnubrögð, lesskilning og hlustun ásamt framburði, og ritun. Best er að nemendur vinni jafnt og þétt og í þeirri röð sem námsefnið er sett fram. 

Markmið:

Að nemandi

 • Hafi tamið sér öguð vinnubrögð og geri sér grein fyrir mikilvægi eigin vinnu til að ná árangri•
 • hafi náð allgóðum orðaforða og geti beitt honum nokkuð rétt í ritun og í sjálfstæðum talæfingum•
 • nái meginþræði lengri lestexta og geti unnið verkefni úr þeim.•
 • geti skilið hljóðtexta og unnið verkefni úr þeim•
 • fái nokkra innsýn inn í ýmiskonar menningu í þýskumælandi löndum•
 • geri sér grein fyrir kunnáttu sinni

Námsmat:

Skriflegt lokapróf 80%

Vinnueinkunn 20%

Námsgögn:

 • Menschen - Deutsch als Fremdsprache - getustig: A1  - 2 bækur: Kursbuch og Arbeitsbuch - Hueber forlag Þýskaland. 
 • Sport ist Mord. Höfundur Dittrich, Roland. Cornelsen Verlag
 • Þýska fyrir þig, málfræði.
 • Þýskur málfræðilykill.
 • Orðabók   þýsk-íslensk – íslensk-þýsk