ÞÝSK 2ÞE 05 - Þýska E

Undanfari ÞÝSK 2ÞD 05 eða sambærilegur áfangi

Áfangalýsing

Ekki er lengur notast við grunnkennslubók heldur byggist námsefnið aðallega á smásögum af mismunandi toga, skáldsögu og kvikmynd. Nokkur málfræðiatriði rifjuð upp og þá helst viðtengingarháttur þt., þolmynd og tilvísunarfornöfn. Það er gert með margvíslegum æfingum. Lögð er áhersla á að auka orðaforða nemenda með lestri smásagna og skáldsögu og að þjálfa þá í að tjá sig um lesefnið og túlka að nokkru leyti innihald þess. Nemendur gera lesefni skil í skriflegum verkefnum.

Markmið

Að nemendur

  • hafi náð tökum á grunnatriðum þýskrar málfræði
  • skilji skýrt talað daglegt talmál með almennum algengum orðaforða
  • geti lesið sér til skilnings smásögur með og án hjálpar orðabókar
  • geti rætt á þýsku um þá texta sem teknir eru fyrir, látið skoðanir sínar í ljós og fært nokkur rök fyrir þeim
  • hafi náð meiri leikni og öryggi í að skrifa mismunandi texta bæði um afmarkað efni sem verið hefur til umfjöllunar sem og frá eigin brjósti

Námsgögn

  • Fjölrit: Smásögur og viðeigandi verkefni (inn á kennslukerfið)
  • Skáldsaga: Irina Korschunow: Er hieß Jan
  • Málfræði: Þýska fyrir þig
  • Orðabók: Þýsk-íslensk