Haustönn 2017

Fjöldi

Á haustönn 2017 eru 360 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 360 fjarnemendum eru:

 • 30 (8,3%) nemendur grunnskóla
 • 73 (20,3%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
 • 148 (41,1%) nemendur annarra framhaldsskóla
 • 0 ( 0,0%) nemandi háskóla
 • 109 (30,3%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 360 fjarnemendum eru konur 220 (61,1%) og karlar 140 (38,9%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 21,2 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur að hausti 2004 og varð því 13 ára á þessu ári, það er stúlka sem stundar nám í dönsku. Næst yngsti fjarnemandinn er hálfu ári eldri , en það er stúlka sem stundar nám í ensku. Auk þessara tveggja nemenda er einn annar nemandi fæddur árið 2004, en það er stúlka sem stundar nám í dönsku.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1945, en það er kona sem leggur stund á ensku. Næst elsti fjarnemandinn er karl sem er fæddur 1947, en hann stundar nám í spænsku.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 59ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að tveir þriðju hlutar (66,9%) fjarnemenda eru fæddir á árunum 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri og einn árgangur sem væntanlega er á sínu fimmta ári í framhaldsskóla:

 • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1998 (104 nemendur, 28,9%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fjórða ári í framhaldsskóla.
 • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 (54 nemendur, 15,0%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framahaldsskóla.
 • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1997 (39 nemenduri, 10,8%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega fimmta ári í framhaldsskóla.
 • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2000 (27 nemendur, 7,5%), en það  eru nemendur sem nú eru væntanlega á öðru ári í framhaldsskóla.
 • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1996 (21 nemendur, 5,8%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á sjötta ári í framhaldsskóla.
 • Sjötti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2001 (17 nemendur 4,7%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta ári í framhaldsskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

H17 Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á haustönn 2017.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 200, næst flestir í 112 og síðan í 108, 101 og 221

Um 80% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 100-270, en um 20% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Rúmlega 2% á Vesturlandi, rúmt 1% á Vestfjörðum, rúm 10% á Norðurlandi, tæp 2% á Austfjörðum, rúmt 1% á Suðurlandi og um 3% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 5,4 einingar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því rúmlega 21 árs kona sem býr í Kópavogi og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.