Haustönn 2018

Fjöldi

Á haustönn 2018 eru 368 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 368 fjarnemendum eru:

 • 39 (10,6%) nemendur grunnskóla
 • 50 (13,6%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
 • 166 (45,1%) nemendur annarra framhaldsskóla
 • 0 ( 0,0%) nemandi háskóla
 • 113 (30,7%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 368 fjarnemendum eru konur 219 (59,5%) og karlar 149 (40,5%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 22,2 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur í byrjun árs 2005 og varð því 13 ára á þessu ári, það er stúlka sem stundar nám í dönsku. Næst yngstu fjarnemendurnir eru fæddir árið 2004, en þeir eru 11 talsins.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1942, en það er kona sem leggur stund á frönsku. Næst elstu fjarnemendurnir eru tvær konur fæddar árið 1945, en þær nema spænsku og stærðfræði.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 63 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að tæplega tveir þriðju hlutar (63,6%) fjarnemenda eru fæddir á árunum 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 og 2002, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri (miðað við þriggja ára námsbrautir) og þrír árgangar sem væntanlega er á sínu fjórða, fimmta og sjötta ári í framhaldsskóla:

 • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2000 (74 nemendur, 20,1%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framhaldsskóla.
 • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 (61 nemendur, 16,6%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fjórða ári í framahaldsskóla.
 • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2001 (37 nemenduri, 10,1%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega öðru ári í framhaldsskóla.
 • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1998 (30 nemendur, 8,2%), en það  eru nemendur sem nú eru væntanlega á fimmta ári í framhaldsskóla.
 • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2003 (26 nemendur, 7,1%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega í efsta bekk grunnskólans.
 • Sjötti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1997 (23 nemendur 6,3%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á sjötta ári í framhaldsskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

H18 Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á haustönn 2018.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 210, næst flestir í 200 og síðan í 108, 201, 112, 600 og 220.

Um 80% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 100-270, en um 20% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Rúmlega 1% á Vesturlandi, tæpt 1% á Vestfjörðum, rúm 11% á Norðurlandi, tæp 3% á Austfjörðum, tæp 3% á Suðurlandi og um 2% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 4,8 einingar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því rúmlega 22 árs kona sem býr í Garðabæ og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.