Haustönn 2019

Fjöldi

Á haustönn 2019 eru 333 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 333 fjarnemendum eru:

 • 66 (19,8%) nemendur grunnskóla
 • 33 (9,9%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
 • 108 (32,4%) nemendur annarra framhaldsskóla
 • 4 (1,2%) nemandi háskóla
 • 122 (36,6%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 333 fjarnemendum eru konur 204 (61,3%) og karlar 129 (38,7%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 21,3 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur um mitt ár 2007og varð því 12 ára á þessu ári, það er stúlka sem stundar nám í þýsku. Næst yngstu fjarnemendurnir eru fæddir árið 2006, þrjár stúlkur sem stunda nám í dönsku og ensku.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1942, en það er kona sem leggur stund á frönsku. Næst elstu fjarnemendurnir eru tvær konur fæddar árið 1945, en þær nema íslensku og stærðfræði.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 65 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að tveir þriðju hlutar (66,3%) fjarnemenda eru fæddir á árunum 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri (miðað við þriggja ára námsbrautir) og þrír árgangar sem eru eldri. Hluti þeirra síðst töldu hefur lokið stúdentsprófum en eru að bæta við sig áföngum vegna fyrirhugaðs háskólanáms.

 • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2004 (54 nemendur, 16,2%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega í efsta bekk grunnskólans.
 • Næst fjölmennustu árgangarnir eru nemendur fæddir 2000 og 2001 (45 nemendurá hvoru ári um sig, 13,5%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja og fjórða ári í framahaldsskóla.
 • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2002 (36 nemenduri, 10,8%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega öðru ári í framhaldsskóla.
 • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 (22 nemendur, 6,4%), en það  eru nemendur sem nú eru væntanlega á fimmta ári í framhaldsskóla.
 • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1998 (20 nemendur, 6,0%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á sjötta ári í framhaldsskóla.
 • Sjötti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2003 (19 nemendur 5,7%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta ári í framhaldsskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

H19 Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á haustönn 2019.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 200, næst flestir í 105 og síðan í 210, 112, 220, 108 og 110.

Um 80% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 100-270, en um 20% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Rúmlega 1% á Vesturlandi, tæpt 1% á Vestfjörðum, rúm 11% á Norðurlandi, tæp 3% á Austfjörðum, tæp 3% á Suðurlandi og um 2% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 4,7 einingar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því rúmlega 21 árs kona sem býr í Kópavogi og tekur hún einn áfanga í fjarnámi á önninni.