Haustönn 2016

Fjöldi

Á haustönn 2016 eru 399 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 399 fjarnemendum eru:

  • 38 (9,5%) nemendur grunnskóla
  • 101 (25,3%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
  • 129 (32,3%) nemendur annarra framhaldsskóla
  • 1 ( 0,2%) nemandi háskóla
  • 130 (32,7%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 399 fjarnemendum eru konur 229 (57,4%) og karlar 170 (42,6%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 20,9 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur um mitt ár 2003 og varð því 13 ára á þessu ári, það er stúlka sem stundar nám í spænsku. Næst yngsti fjarnemandinn er 4 mánuðum eldri , en það er drengur sem stundar nám í dönsku. Auk þessara tveggja nemenda er einn annar nemandi fæddur árið 2003, en það er stúlka sem stundar nám í ensku.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1945, en það er kona sem leggur stund á ensku. Næst elsti fjarnemandinn er karl sem er fæddur 1947, en hann stundar nám í spænsku.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 58 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að tveir þriðju hlutar (66,7%) fjarnemenda eru fæddir á árunum 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri og einn árgangur sem væntanlega er á sínu fimmta ári í framhaldsskóla:

  • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1997 (121 nemandi, 30,3%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fjórða ári í framhaldsskóla.
  • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1998 (57 nemendur, 14,3%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framahaldsskóla.
  • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1996 (36 nemenduri, 9,0%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega fimmta ári í framhaldsskóla.
  • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2001 (29 nemendur, 7,3%), en það  eru nemendur sem nú eru væntanlega í 10. bekk í grunnskóla.
  • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 (26 nemendur, 6,5%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á öðru ári í framhaldsskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

H16Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á haustönn 2016.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 200, næst flestir í 108 og síðan í 112, 220, 210, 105, 221, 270 og 201.

Um 80% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 100-270, en um 20% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Rúmlega 3% á Vesturlandi, tæpt 1% á Vestfjörðum, tæp 7% á Norðurlandi, rúmt 1% á Austfjörðum, tæp 5% á Suðurlandi og um 3% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 5,2 einingar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því tæplega 21 árs kona sem býr í Kópavogi og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.