Haustönn 2022

Fjöldi

Á haustönn 2022 eru 332 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 332 fjarnemendum eru:

 • 69 (20,8%) nemendur 25 grunnskóla
 • 46 (13,9%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
 • 122 (36,8%) nemendur 19 annarra framhaldsskóla
 • 0 (0%) nemendur háskóla
 • 95 (28,6%) ekki skráðir í skóla

Að auki eru 43 nemendur í fagnámi verslunar og þjónustu.

Kyn

Af 332 fjarnemendum eru konur 194 (58,4%) og karlar 138 (41,6%). Í fagnámi verslunar og þjónustu eru 22 konur og 21 karl.

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 19,4 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur í desember árið 2008 og verður því 14 ára á þessu ári, það er stúlka sem er í 9. bekk grunnskólans og tekur hún ensku áfanga. Næst yngstu fjarnemendurnir eru fæddir fyrr á árinu 2008, það eru 6 stúlkur sem taka áfanga í dönsku, spænsku og stærðfræði.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1945, en það er kona sem leggur stund á ensku.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 64 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að rúmlega 55% fjarnemenda eru fæddir á árunum 2003, 2004, 2005 og 2006, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri (miðað við þriggja ára námsbrautir) og einn árgangur sem er eldri. Hluti þeirra sem fæddir eru 2003 hefur lokið stúdentsprófum en nemendur eru að bæta við sig áföngum vegna fyrirhugaðs háskólanáms.

 • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2007 (62 nemendur, 18,7%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega í 10. bekk grunnskólans.
 • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2004 (61 nemendur, 18,4%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári framhaldsskólans.
 • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2003 (60 nemendur, 18,1%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega fjórða ári í framhaldsskóla og sumir þeirra hafa lokið við stúdentspróf en eru að bæta við sig námi vegna fyrirhugaðs háskólanáms.
 • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2005 (44 nemendur, 13,3%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á öðru ári í framhaldsskóla.
 • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2006 (20 nemendur, 6,0%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta ári framhaldsskólans
 • Sjötti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2002 (18 nemendur, 5,4%), en það eru nemendur sem nú hafa væntanlega lokið við framhaldsskólanám.

Sjá nánar á þessari mynd:

H2022

Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á haustönn 2022.

Meðalaldur nemenda í fagnámi verslunar og þjónustur er tæplega 31 ár.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir og jafnmargir fjarnemendur í 210 og 221, næst flestir í 200 og síðan í 112, 270, 105, 110 og 101.

Um 85% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 100-271, en um 15% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Rúmlega 2% á Vesturlandi, tæplega 1% á Vestfjörðum, tæp 7% á Norðurlandi, tæp 2% á Austfjörðum, rúm 2% á Suðurlandi og um 2% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 8,6 nýjar framhaldsskólaeiningar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því tæplega tvítug kona sem býr höfuðborgarsvæðinu og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.