Sumarönn 2016

Fjöldi

Á sumar önn 2016 eru 472 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 472 fjarnemendum eru:

  • 4 (0,8%) nemendur grunnskóla
  • 160 (33,9%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
  • 190 (40,3%) nemendur annarra framhaldsskóla
  • 118 (25,0%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 472 fjarnemendum eru konur 263 (55,7%) og karlar 209 (44,3%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 20,5 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur í júní 2003 og varð hann því 13 ára á önninni, það er piltur sem stundar nám í náttúrufræði. Næst yngsti fjarnemandinn er fæddur í nóvember 2000 og er það piltur sem stundar einnig nám í íslensku. Auk þess síðast talda, þá eru 7 aðrir fjarnemendur á sumarönn 2016 fæddir árið 2000.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1947, en það er karl sem leggur stund á spænsku. Næst elsti fjarnemandinn er karl sem er fæddur 1951, en hann stundar nám í ensku

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 72 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að rúmlega 80% nemenda eru fæddir á árunum 1995, 1996, 1997, 1998 og 1999 en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri og einn árgangur sem væntanlega hefur lokið sínu fimmta ári í framhaldsskóla:

  • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1997 (116 nemendur, 24,6%), en það eru nemendur sem voru væntanlega á þriðja ári í framhaldsskóla s.l. vetur.
  • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1998 (102 nemendur, 21.6%), en það eru nemendur sem voru væntanlega á öðru ári í framhaldsskóla s.l. vetur.
  • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 (82 nemendur, 17,4%), en það eru nemendur sem voru væntanlega á fyrsta ári í framhaldsskóla s.l. vetur.
  • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1996 (52 nemendur, 11,0%), en það það eru nemendur sem voru væntanlega á fjórða ári í framhaldsskóla s.l. vetur.
  • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1995 (34 nemandi, 7,2%), en það eru nemendur semvoru væntanlega á fimmta ári í framhaldsskóla s.l. vetur.
  • Sjötti fjölmennasti árgangurinn er fæddur 1994 (15 nemendur, 3,2%), en það eru nemendur sem voru væntanlega á sjötta ári í framhaldsskóla s.l. vetur.

Sjá nánar á þessari mynd:

S16Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á sumarönn 2016.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 600, næst flestir í 200 og síðan í 112, 108, 110, 210, 201, og 105.

Rúmlega 70% fjarnemenda býrí póstnúmerum á bilinu frá 100-276, en tæplega 30% nemenda býr annars staðar á landinu eða erlendis. Tæp 4% á Vesturlandi, rúmt 1% á Vestfjörðum, rúm 16% á Norðurlandi, rúm 2% á Austfjörðum, tæp 4% á Suðurlandi og um 2% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 4,8 einingar

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því rúmlega tvítug kona sem býr í 600 Akureyri og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.