Vorönn 2017

Fjöldi

Á vorönn 2017 eru 437 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 437 fjarnemendum eru:

  • 32 (7,3%) nemendur grunnskóla
  • 154 (35,2%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
  • 120 (27,5%) nemendur annarra framhaldsskóla
  • 131 (30,0%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 437 fjarnemendum eru konur 239 (54,7%) og karlar 198 (45,3%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 20,9 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur um haust árið 2003 og verður því 14 ára á þessu ári, það er stúlka sem stundar nám í vélritun. Næst yngsti fjarnemandinn er 4 mánuðum eldri , en það er drengur sem stundar nám í ensku. Auk þessara tveggja nemenda eru þrír aðrir nemendur fæddir árið 2003, en það eru stúlkur sem stunda allar nám í ensku.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1947, en það er maður sem leggur stund á spænsku. Næst elsti fjarnemandinn er kona sem er fæddur 1954, en hún stundar nám í menningarfræði.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 56 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að rúmlega tveir þriðju hlutar (71,4%) fjarnemenda eru fæddir á árunum 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri og einn árgangur sem væntanlega er á sínu fimmta ári í framhaldsskóla:

  • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1997 (93 nemendur, 21,3%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fjórða ári í framhaldsskóla.
  • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1998 (83 nemendur, 19,0%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framahaldsskóla.
  • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 (55 nemenduri, 12,6%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega öðru ári í framhaldsskóla.
  • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2000 (46 nemendur, 10,5%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta ári í framhaldsskóla.
  • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1996 (35 nemendur, 8,0%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fimmta ári í framhaldsskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

V17Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á vorönn 2017.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 200, næst flestir í 221 og síðan í 112, 101, 201, 110, 108, 220 og 203.

Um 82% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 100-270, en um 18% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Tæplega 3% á Vesturlandi, tæpt 1% á Vestfjörðum, tæp 8% á Norðurlandi, tæpt 1% á Austfjörðum, rúmlega 3% á Suðurlandi og um 3% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 5,4 einingar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því tæplega 21 árs kona sem býr í Kópavogi og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.