Vorönn 2018

Fjöldi

Á vorönn 2018 eru 504 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 504 fjarnemendum eru:

  • 40 (7,9%) nemendur grunnskóla
  • 128 (25,4%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
  • 183 (36,3%) nemendur annarra framhaldsskóla
  • 1 ( 0,2%) nemandi háskóla
  • 152 (30,2%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 504 fjarnemendum eru konur 269 (53,4%) og karlar 235 (46,6%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 21,8 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur snemma árs 2007 og varð því 11 ára fyrir skömmu síðan, það er piltur sem stundar nám í ensku. Næst yngsti fjarnemandinn er fæddur árið 2004 og er því tæpum þremur árum eldri, en það er piltur sem stundar nám í þýsku. Nokkrum dögum eldri er stúlka sem sem stundar nám í dönsku. Auk þessara tveggja nemenda eru tveir aðrir nemendur fæddir árið 2004, en það eru stúlkur og stundar önnur þeirra nám í dönsku en hin í ensku og þýsku.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1945, en það er kona sem leggur stund á ensku. Næst elsti fjarnemandinn er karl sem er fæddur 1947, en hann stundar nám í spænsku.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 62 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að tveir þriðju hlutar (66,9%) fjarnemenda eru fæddir á árunum 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri og einn árgangur sem væntanlega er á sínu fimmta ári í framhaldsskóla:

  • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 (95 nemendur, 18,8%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framhaldsskóla.
  • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1998 (93 nemendur, 18,6%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fjórða ári í framahaldsskóla.
  • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2000 (70 nemenduri, 13,9%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega öðru ári í framhaldsskóla.
  • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1997 (40 nemendur, 7,9%), en það  eru nemendur sem nú eru væntanlega á fimmta ári í framhaldsskóla.
  • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2001 (35 nemendur, 6,9%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta ári í framhaldsskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

V18Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á vorönn 2018.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 200, næst flestir í 112 og síðan 221, 210, 108, 600, 220 og 101.

Um þrír fjórðu hlutar fjarnemenda búa í póstnúmerum á bilinu frá 100-270, en um einn fjórði hluti annars staðar á landinu eða erlendis. Tæplega 3% á Vesturlandi, um 1% á Vestfjörðum, rúm 12% á Norðurlandi, tæp 2% á Austfjörðum, tæp 3% á Suðurlandi og um 3% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 5,2 einingar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því tæplega 22 ára kona sem býr í Kópavogi og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.