Vorönn 2019

Fjöldi

Á vorönn 2019 eru 431 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 431 fjarnemendum eru:

  • 58 (13,5%) nemendur grunnskóla
  • 128 (29,7%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
  • 140 (32,5%) nemendur annarra framhaldsskóla
  • 0 ( 0,0%) nemandi háskóla
  • 105 (24,3%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 431 fjarnemendum eru konur 247 (57,3%) og karlar 184 (42,7%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 20,9 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur snemma árs 2007 og varð því 12 ára fyrir skömmu síðan, það er piltur sem stundar nám í spænsku. Næst yngsti fjarnemandinn er fæddur árið 2006 og er því ári eldri eldri, en það er piltur sem stundar nám í þýsku. Ári eldri, fædd 2005, er stúlka sem sem stundar nám í frönsku. Auk hennar er annar nemandi fæddur árið 2005, en það er stúlka sem stundar nám í ensku.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1942, en það er kona sem leggur stund á frönsku. Næst elsti fjarnemandinn er kona sem er fædd 1945, en hún stundar nám í spænsku.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 65 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að tæplega tveir þriðju hlutar (64,8%) fjarnemenda eru fæddir á árunum 1998, 1999, 2000, 2001 og 2002, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri og tveir árgangar til viðbótar sem væntanlega er á sínu fjórða og fimmta ári í framhaldsskóla:

  • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2000 (107 nemendur, 24,8%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framhaldsskóla.
  • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2002 (61 nemendur, 14,2%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta ári í framahaldsskóla.
  • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 (45 nemenduri, 10,4%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega fjórða ári í framhaldsskóla.
  • Fjórði og fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2001 (40 nemendur, 9,3%), en það  eru nemendur sem nú eru væntanlega á öðru ári í framhaldsskóla.
  • Fjórði og fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2003 (40 nemendur, 9,3%), en það  eru nemendur sem nú eru væntanlega í 10. bekk grunnskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

V19Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á vorönn 2019.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 112, næst flestir í 210 og síðan 108, 600, 200, 201, 105 og 101.

Rúmlega 80% fjarnemenda búa í póstnúmerum á bilinu frá 100-271, en tæp 18% annars staðar á landinu eða erlendis. Tæplega 1% á Vesturlandi, um 1% á Vestfjörðum, rúm 10% á Norðurlandi, tæpt 1% á Austfjörðum, um 2% á Suðurlandi og um 2% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 7,4 nýjar framhaldsskólaeiningar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því tæplega 21 árs kona sem býr í Grafarvogi og tekur hún tæplega tvo áfanga í fjarnámi á önninni.