Vorönn 2021

Fjöldi

Á vorönn 2021  eru 520 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 520 fjarnemendum eru:

  • 97 (18,7%) nemendur 25 grunnskóla
  • 111 (21,3%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
  • 134 (25,8%) nemendur 24 annarra framhaldsskóla
  • 12 (2,3%) nemandi háskóla
  • 166 (31,9%) ekki skráðir í skóla.

Að auki eru 36 nemendur í fagnámi verslunar og þjónustu, sjá nánar hér .

Kyn

Af 520 fjarnemendum eru konur 301 (57,9%) og karlar 219 (42,1%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 21,6 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur um haust árið 2007 og verður því 14 ára síðar á þessu ári, það er stúlka sem stundar nám í dönsku. Auk hennar eru fjórir aðrir nemendur fæddir árið 2007, þrjár stúlkur í þýsku og ensku og piltur í forritun.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1945, en það er kona sem leggur stund á ensku. Næst elsti fjarnemandinn er kona fædd 1951 stundar hún nám í spænsku. Næst elsti fjarnemandinn er kona sem fædd er 1951 og stundar hún einnig nám í spænsku.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 62 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að rúmur helmingur fjarnemenda (51,4%) eru fæddir á árunum 2001, 2002, 2003 og 2004, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri (miðað við þriggja ára námsbrautir) og einn árgangur sem er einu ári eldri. Tæpur fimmtungur (18,8%) fjarnemenda er á grunnskólaaldri.

  • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2002 (104 nemendur, 20,0%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framhaldsskóla.
  • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2005 (77 nemendur, 14,8%), en það eru nemendur sem nú eru í 10. bekk grunnskólans.
  • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2001 (61 nemenduri, 11,7%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega fjórða ári í framhaldsskóla.
  • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2003 (52 nemendur, 10,0%), en það  eru nemendur sem nú eru væntanlega á öðru ári í framhaldsskóla.
  • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 2004 (51 nemandi, 9,8%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta ári í framhaldsskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

V21Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á vorönn 2021.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 203, næst flestir í 200 og síðan í 112, 105, 210, 201 og 108.

Rúmlega 80% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 101-271, en tæplega 20% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Rúmlega 2% á Vesturlandi, tæpt 1% á Vestfjörðum, um 8% á Norðurlandi, um 1% á Austfjörðum, tæp 5% á Suðurlandi og um 2% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 8,25 nýjar framhaldsskólaeiningar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því tæplega 22 ára kona sem býr í Kópavogi og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.