Vorönn 2023

Fjöldi

Á vorönn 2023 eru 494 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 494 fjarnemendum eru:

  • 97 (19,6%) nemendur 26 grunnskóla.
  • 140 (28,3%) nemandi í dagskóla Verzlunarskólans.
  • 129 (26,1%) nemendur 22 annarra framhaldsskóla.
  • 10 (2,0%) nemendur 4 háskóla.
  • 118 (23,9%) ekki skráðir í skóla.

Að auki eru 28 nemendur í fagnámi verslunar og þjónustu.

Kyn

Af 494 fjarnemendum eru konur 307 (62,1%) og karlar 187 (37,9%). Kynjahlutföll í fagnáminu eru 13 konur (46,4%) og 15 karlar (53,6%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 19,7 ár, samsvarandi tala fyrir fagnemendur er 32,8 ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur árið 2009 og því væntanlega núna í áttunda bekk grunnskólans. Það er stúlka sem stundar nám í dönsku og verður hann 14 ára á þessu ári.

Næst yngstu fjarnemendurnir eru fæddir árið 2008 og verða þeir 15 ára á þessu ári, þau eru alls 11 og stunda nám í dönsku, ensku, spænsku og stærðfræði. Þessir nemendur eru núna væntanlega í níunda bekk grunnskólans,

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1951, en það er kona sem leggur stund á spænsku.

Næst elsti fjarnemandinn er fæddur 1955 og er það kona sem stundar nám í tölvunotkun.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 58 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að rúmlega 60% fjarnemenda eru fæddir á árunum 2003, 2004, 2005 og 2006, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri (miðað við þriggja ára námsbrautir) og einn árgangur sem eru eldri. Hluti þeirra síðst töldu hafa lokið stúdentsprófum en eru að bæta við sig áföngum vegna fyrirhugaðs háskólanáms. Fimmtungur fjarnemenda er enn í grunnskóla, í 8. - 10. bekk.

  • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur sem eru fæddir 2004 og væntanlega núna á þriðja ári í framhaldsskóla, 109 eða 22,1%.
  • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur sem eru fæddir 2007 og núna í 10. bekk grunnskóla, 85 eða 17,2%.
  • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur sem eru fæddir 2006 og væntanlega núna á 1. ári í framhaldsskóla, 70 eða 14,2%.
  • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur sem eru fæddir 2003 og væntanlega núna á 4. ári í framhaldsskóla, eða hafa lokið stúdentsprófi, 66 eða 13,4%.
  • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur sem eru fæddir 2005 og væntanlega núna á 2. ári í framhaldsskóla, 65 eða 13,2%.

Sjá nánar á þessari mynd:

V23fjar

Myndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á vorönn 2023.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 200, næst flestir í 210 og síðan í 105, 221, 108, 203 og 220.

Rúmlega 86% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 100-271, en tæplega 14% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Tæplega 2% á Vesturlandi, tæplega 1% á Vestfjörðum, rúmlega 5% á Norðurlandi, tæplega 1% á Austfjörðum, rúm 2% á Suðurlandi og rúm 2% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 7,97 nýjar framhaldsskólaeiningar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því tæplega 20 ára kona sem býr í Kópavogi og tekur hún tæpa tvo áfanga í fjarnámi á önninni.