Nemendur í fjarnámi VÍ á vorönn 2013

Fjarnemendur á vorönn 2013

Fjöldi

Á vorönn 2013 eru 638 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 638 fjarnemendum eru:

  • 50 (7,8%) nemendur grunnskóla
  • 157 (24,6%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
  • 180 (28,2%) nemendur annarra framhaldsskóla
  • 1 ( 0,2%) nemandi háskóla
  • 250 (39,2%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 638 fjarnemendum eru konur 385 (60,3%) og karlar 253 (39,7%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 22,7ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur í júlí 2000 og verður hann því 13 ára á þessu ári, það er stúlka sem stundar nám í ensku. Næst yngsti fjarnemandinn er ári eldri, en það er piltur sem líka stundar nám í ensku. Auk hans eru 5 aðrir nemendur fæddir árið 1999.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1945, en það er kona sem leggur stund á spænsku. Næst elsti fjarnemandinn er kona sem líka er fædd 1945, en hún stundar nám í ensku.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 55 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að tæplega 60% nemenda eru fæddir á árunum 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996, en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri og einn árgangur sem væntanlega er á sínu fimmta ári í framhaldsskóla:

  • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1994 (99 nemendur, 15,5%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framhaldsskóla.
  • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1993 (88 nemendur, 13,8%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fjórða ári í framahaldsskóla.
  • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1995 (79 nemandi, 12,4%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á öðru ári í framhaldsskóla.
  • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1992 (69 nemendur, 9,9%), en það það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fimmta ári í framhaldsskóla.
  • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1996 (41 nemendur, 6,4%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta árið í framhaldsskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

V13xMyndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á vorönn 2013.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 112, næst flestir í 200 og síðan í 300, 210, 105, 108, 221, 220, 110, 203, 230 og 270.

Um 74% fjarnemenda býr í póstnúmerum á bilinu frá 100-270, en um 26% nemenda annars staðar á landinu eða erlendis. Rúm 7% á Vesturlandi, tæp 4% á Vestfjörðum, tæp 5% á Norðurlandi, tæp 2% á Austfjörðum, tæp 7% á Suðurlandi og um 3% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 5,3 einingar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því tæplega 23 ára kona sem býr í Grafarvoginum og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.