Nemendur í fjarnámi VÍ á vorönn 2015

Fjarnemendur á vorönn 2015

Fjöldi

Á vorönn 2015 eru 594 nemendur skráðir í fjarnám við Verzlunarskóla Íslands. Af þessum 594 fjarnemendum eru:

  • 71 (12,0%) nemendur grunnskóla
  • 188 (31,7%) nemendur í dagskóla Verzlunarskólans
  • 135 (22,7%) nemendur annarra framhaldsskóla
  • 200 (33,7%) ekki skráðir í skóla.

Kyn

Af 594 fjarnemendum eru konur 331 (55,7%) og karlar 263 (44,3%).

Aldur

Meðalaldur fjarnemenda er 22,3ár.

Yngsti fjarnemandinn er fæddur í júní 2003 og verður hann því 12 ára á þessu ári, það er piltur sem stundar nám í stjörnufræði. Næst yngsti fjarnemandinn er tveimur árum eldri, en það er stúlka sem stundar nám í ensku. Auk hennar eru tveir aðrir nemendur fæddir árið 2001, stúlka sem er í ensku og piltur sem er í stærðfræði.

Elsti nemandi fjarnámsins er fæddur 1942, en það er kona sem leggur stund á spænsku. Næst elsti fjarnemandinn er kona sem er fædd 1945, en hún stundar nám í þýsku.

Á milli elsta og yngsta fjarnemandans er 61 ára aldursmunur.

Þegar aldursdreifing fjarnemenda er skoðuð kemur í ljós að rúmlega 60% nemenda eru fæddir á árunum 1994, 1995, 1996, 1997 og 1998 en það eru nemendur sem eru á hefðbundunum framhaldsskóla aldri og einn árgangur sem væntanlega er á sínu fimmta ári í framhaldsskóla:

  • Fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1996 (98 nemendur, 16,5%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á þriðja ári í framhaldsskóla.
  • Næst fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1995 (85 nemendur, 14,3%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fjórða ári í framahaldsskóla.
  • Þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1997 (72 nemendur, 12,1%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á öðru ári í framhaldsskóla.
  • Fjórði fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1998 (55 nemendur, 9,3%), en það það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fyrsta ári í framhaldsskóla.
  • Fimmti fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1999 (51 nemandi, 8,6%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega í tíunda bekk grunnskólans.
  • Sjötti fjölmennasti árgangurinn er fæddur 1994 (48 nemendur, 8,1%), en það eru nemendur sem nú eru væntanlega á fimmta ári í framhaldsskóla.

Sjá nánar á þessari mynd:

V15xMyndin sýnir aldursdreifingu fjarnemenda VÍ á vorönn 2015.

Búseta

Ef marka má póstnúmer sem nemendur skrá, búa flestir fjarnemendur í 112, næst flestir í 108 og síðan í 201, 200, 110, 210, 113, 105, 101, 270, 220 og 600.

Um 78% fjarnemenda búa í póstnúmerum á bilinu frá 100-276, en um 22% nemenda búa annars staðar á landinu eða erlendis. Tæp 3% á Vesturlandi, tæpt 1% á Vestfjörðum, tæp 9% á Norðurlandi, rúmt 1% á Austfjörðum, rúm 3% á Suðurlandi og um 4% erlendis.

Einingar

Að meðaltali tekur hver nemandi 5,3 einingar.

Samantekt

Meðalfjarnemandinn okkar er því tæplega 23 ára kona sem býr í 112 Reykjavík og tekur hún tvo áfanga í fjarnámi á önninni.