Skipulag fjarnáms

Allir áfangar í fjarnámi við skólann eru kenndir í kennslukerfinu Moodle . Kennslukerfið er nokkurs konar skóli í netheimum, þar sem hver áfangi á sér samastað. Nemendur komast þar í samband við kennara áfangans og samnemendur. Þar eru vistuð ýmis námsgögn, svo sem textar, hljóðskrár, myndbandsskeið, námsáætlanir, gagnvirk verkefni og fleira. Sjá nánar um fyrirkomulag náms.

Nemandi, sem skráir sig í fjarnám, greiðir 7.200 krónur í innritunargjald, óháð einingafjölda. Auk þess greiðir hann krónur 3.600 fyrir hverja námseiningu sem hann innritar sig í. Nemendur í dagskóla Versló og grunnskólanemendur greiða aðeins kennslugjald sem er 3.600 kr per einingu. Próftökugjald er ekkert ef próf er tekið í Verzlunarskólanum. Óski nemandi eftir því að taka prófið annars staðar,  t.d. í sendiráði eða í menntastofnun á búsetusvæði sínu, gæti hann þurft að greiða próftökugjald á viðkomandi stað. Gjaldið er mismunandi og ákveðið af ábyrgðarmanni á próftökustað. Algengt gjald er kr. 0 - 3.000 krónur.

Mat á gæðum fjarnáms fer fram einu sinni á ári og leitast skólinn við að bæta starfsemina út frá niðurstöðum sem þar fást. Kannanir á fjarnáminu hafa verið gerðar þrisvar; fyrst með jafningjamati á vorönn 2008 þar sem fjarnámskennarar skoðuðu og mátu áfanga hver hjá öðrum. Síðan hafa verið gerðar þrjár nemendakannanir; sú fyrsta á haustönn 2008 önnur á vorönn 2009 og sú síðasta haustið 2016. Eftirleiðis mun vera gerð árleg nemendakönnun meðal nemenda fjarnámsins um leið og meðal nemenda dagskólans. Á vorönn 2010 stóð mennta- og menningarmálaráðuneytið fyrir úttekt á fjarkennslu í framhaldsskólum og var VÍ einn þriggja skóla sem könnunin náði til. Á heimasíðu skólans er hlekkur í fyrrnefndar kannanir á fjarnámi við skólann.  

Sambærilegar kröfur eiga að gilda í sömu áföngum dagskóla og fjarnáms, námsefni á að taka mið af námsefni dagskóla og lokapróf eiga að vera sambærileg.

Á heimasíðu fjarnámsins er lýsing á hverjum áfanga , þar sem fram kemur:

  • Heiti áfanga.
  • Lýsing á efni áfanga.
  • Hæfniviðmið.
  • Námsgögn og hvar hægt er að nálgast þau.
  • Námsmat í grófum dráttum.

Sérhver áfangi er settur upp í kennslukerfi fjarnámsins og þar er:

  • Nákvæm námsáætlun sem er í samræmi við áfangalýsingu á netinu.
  • Vikuleg áætlun um yfirferð námsefnis, en hverri önn er skipt upp í tíu hluta og er gert ráð fyrir viku vinnu nemanda fyrir hvern hluta.
  • Nákvæm lýsing á verkefnum og skilatíma þeirra.
  • Gerð grein fyrir námsmati og má vægi námsþátta ekki víkja frá því sem fram kemur í áfangalýsingu í upphafi annar.
  • Umfjöllun um námstækni og próftöku.

Fjarnemendum stendur til boða öll stoðþjónusta skólans, en þar undir fellur: