Nordplus junior
 
Nordplus
 
 
         
Icelandic
 
Dansk
English

Tilgangur Menntaáætlunar Nordplus (Nordplus Rammeprogram) er að veita styrki til ýmis konar samvinnu á sviði menntamála. Ný rammaáætlun fyrir mannaskipta áætlunarinnar Nordplus hófst árið 2008.

Nordplus áætlunin skiptist í fjórar undiráætlanir auk sérstakrar tungumála-áætlunar; Nordplus tungumál og menning, en sú áætlun heyrir ekki beint undir rammaáætlunina og er henni stjórnað sérstaklega.

Auk Norðurlandanna fimm og sjálfstjórnarsvæðanna þriggja eru Eystrasaltsríkin nú fullgildir aðilar að samstarfinu.

 

Nordplus Junior er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for grundskole- og ungdoms-uddannelsesområdet.
Et nyt rammeprogram for udvekslings-programmet Nordplus, startede i 2008.

Nordplus består af fire delprogrammer, plus et særligt sprogprogram: Nordplus Sprog og Kultur, der dog ligger udenfor rammeprogrammet og administreres særskilt.

Ud over de fem nordiske lande og tre selvstyreområder er de baltiske lande fuldt integreret i samarbejdet.

 

Nordplus is an educational programme organised by the Nordic Council of Ministers. A new Framework programme started in 2008.

The main aims of the programme are to promote Nordic languages and culture and mutual Nordic-Baltic linguistic and cultural understanding.

Besides the five nordisk countries and three selv-governing territories the Baltic countries are now fully integrated in this cooperation.

         
 
Nordplus