Franska

rá árinu 1997 hafa nemendur Verzlunarskóla Íslands getað valið frönsku er þeir innrita sig í skólann. Velji nemendur félagsfræða- eða málabraut taka þeir 15 einingar í frönsku en velji þeir hins vegar náttúrufræði- eða viðskiptabraut taka þeir einungis 12 einingar í frönsku.

Markmiðið með kennslunni má segja að sé það sama á öllum brautum en það er:

  • að nemandi öðlist þekkingu á franskri tungu með undirbúning framhaldsnáms og almennt menntunargildi í huga.

Ljóst er að góð frönskuþekking nýtist vel fólki sem hyggur á alþjóðaviðskipti eða þeim sem sækjast eftir að komast í störf hjá alþjóðlegum stofnunum, svo sem Mannréttindadómstólnum í Strassborg og Alþjóðadómstólnum í Haag. Atvinnutækifærum þeirra, sem hafa góða viðskiptamenntun og kunna frönsku, hefur fjölgað við það að íslensk fyrirtæki hafa í auknum mæli haslað sér völl á frönskum markaði. Góð frönskuþekking veitir einnig aðgang að víðfrægum háskólum og menntastofnunum.

Lokamarkmið

Að nemendur:

  • geti notað málið sem tjáskiptatæki, bæði til að miðla og afla sér þekkingar. Nemendur hafi öðlast leikni í að tjá sig munnlega og skriflega.
  • geti skilið lestrarefni af ýmsu tagi og notað mismunandi lestraraðferðir eftir eðli texta og tilgangi með lestrinum og jafnframt notfært sér frönskukunnáttuna í nútímaupplýsingaöflun, t.d. á Netinu.
  • þekki fjölbreytilega menningu í Frakklandi og meðal frönskumælandi þjóða og geti nýtt sér þá þekkingu í samskiptum við Frakka og aðrar frönskumælandi þjóðir.
  • viti hvernig frönskunámið getur opnað þeim leiðir síðar meir.

Kennsluhættir

Heimanám, sjálfstæð vinnubrögð og notkun uppflettirita og upplýsingatækni eru mjög mikilvægir þættir í tungumálanáminu. Mikilvægt er að beita mismunandi kennsluaðferðum og verkefni þurfa að vera fjölbreytt og tengjast markvisst við færniþættina fjóra: hlustun, lestur, talað mál og ritun. Ekki er sérstofa í skólanum fyrir frönskukennslu.