Lögfræði

Inngangur um helstu grunnatriði lögfræðinnar, fræðikerfi hennar, réttarheimildir o.fl.
Umfjöllun um stjórnskipun og stjórnarfar og meðferð mála hjá stjórnsýsluaðilum.

Réttarfar

 • Dómstólaskipanin á Íslandi.
 • Meðferð einkamáls útskýrð og grunnreglur einkamálaréttarfarsins.
 • Farið er í mun á opinberum málum og einkamálum, sönnun rædd.
 • Farið er yfir helstu atriði aðfarargerða, nauðungarsölu og gjaldþrotaskipti.
 • Reglur laga um samningsbundna gerðardóma.

Samningaréttur

 • Gerð er grein fyrir reglum um rétthæfi og gerhæfi.
 • Farið er yfir stofnun löggerninga, umboð og milligöngu við samningsgerð.
 • Umfjöllun um ógilda löggerninga.

Kröfuréttur

 • Farið er yfir helstu meginreglur kröfuréttarins, þ.e. örlög löggerninga.
 • Sérstök umfjöllun um viðskiptabréfakröfur, veðrétt og reglur um ábyrgð á fjárskuldbindingum 3ja manns.
 • Réttarreglur um lausafjárkaup,þjónustukaup og fasteignaviðskipti.

Umfjöllun um stofnun og slit hjúskapar, óvígða sambúð og staðfesta samvist.

 • Barnaréttur m.a. feðrun barna og móðerni.
 • Erfðir, lögerfðir og bréferfðir.
 • Fjármál einstaklinga, rekstur heimilis.
 • Sparnaður og lán.
 • Helstu réttindi og skyldur aðila vinnumarkaðarins.
 • Félög og skattar, félagafrelsi, stofnun félags.