MAR103

Markmið

Að nemendur: • læri undirstöðuatriði við stjórnun og skipulagningu markaðsaðgerða.

Kennsluhættir

- Fyrirlestrar - verkefnavinna - nemendur vinna einstaklings - eða hópverkefni tengt hverjum kafla og flytja frammi fyrir bekknum. Á félagsfræðibraut er unnið stórt verkefni þar sem að nemendur gera markaðsáætlun.

Námslýsing

Í kennslunni er farið yfir grundvallarhugtök sem tengjast markaðsfræði og fjallað um hvernig hugmyndafræðin er notuð til að markaðssetja vörur og þjónustu. Sérstaklega er farið í mikilvægi markaðsstarfs í síbreytilegu umhverfi, afstöðu fyrirtækja til markaðarins, rekstrar – og samkeppnisumhverfi, markaðshlutun, val markhópa, staðfærslu, vöruþróun, líftíma vöru, vöruhugtakið, verðlagningu, kynningarmál, ímynd fyrirtækja og markaðsáætlanir. Farið er yfir grundvallaratriði markaðsrannsókna og gerð skoðanakannana kynnt.

Efnisatriði

Námsmat

Lokapróf 50% Verkefni 30% Skyndipróf 10% Ástundun 10%