REK203

Markmið

Að nemendur: Öðlist skilning á hugtökum rekstrarhagfræðinnar og geri sér ljósa hagfræðilegu hliðina á rekstri fyrirtækja. Öðlist skilning á mismunandi markaðsumhverfi sem fyrirtæki starfa í. Þjálfist í að nota stærðfræði og upplýsingatækni við lausn hagfræðilegra viðfangsefna.

Kennsluhættir

Kennslan verður í formi fyrirlestra, skýringardæma og viðræðna við nemendur. Nemendur þurfa að vinna verkefni bæði heima og í tíma.

Námslýsing

Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Mismunandi tegundir af teygni. Kynning á framleiðslufræði, Afkastalögmálið og innkaup. Helstu hugtök kostnaðarfræða. Markaðsform og verðmyndun. Hámörkun hagnaðar. Útreikningar.

Efnisatriði

Námsmat

Skyndipróf og verkefni 25% Lokapróf 75%