REK323

Markmið

Nemendur öðlist þekkingu í: ?gerð einfaldra rekstrarreikninga ?gerð einfaldra efnahagsreikninga ?einföldum arðsemisútreikningum ?helstu þáttum er varða starfsmannamál ?gerð auglýsinga- og kynningaráætlana ?helstu rekstrarforma fyrirtækja Nemendur öðlist leikni í: ?að koma auga á viðskiptatækifæri ?að þróa hugmynd að vöru/þjónustu eða uppfinningu ?að velja á milli mismunandi viðskiptahugmynda ?að gera einfalda markaðsáætlun ?vinnuaðferðum við stefnumótun og markmiðssetningu Nemendur öðlist hæfni í að: ?gera einfalda viðskiptaáætlun ?undirbúa og framkvæma krefjandi verkefni ?starfa í hóp sem meðal annars felur í sér samvinnu, virðingu, jákvæð samskipti, stjórnun, ábyrgð og ákvarðanatöku ?stofna og reka lítið fyrirtæki

Kennsluhættir

Áfanginn er að mestu verklegur, byggður upp á einu stóru verkefni sem nemendur vinna í sameiningu. Fyrirlestrar og ráðgjöf af hálfu kennara og annarra gesta. 4 Kennslutímar á viku, 60 mínútur í senn.

Námslýsing

REK 323 er námskeið sem miðar að því að efla skilning nemenda á fjölbreyttum fyrirtækjarekstri. Fjallað er um lögmál efnahagslífsins, mismunandi starfssvið og mikilvægi jákvæðra samskipta. Nemendur þróa viðskiptahugmynd og framkvæma nauðsynlegan undirbúning fyrir stofnun fyrirtækis. Nemendur fjármagna stofnunina með sölu hlutabréfa, ráða í stöðugildi og búa til ítarlega viðskiptaáætlun. Henni er hrint í framkvæmd og fyrirtækið síðan gert upp með ársreikningi og skýrslu í lok tímabilsins. Framkvæmdin er höfð eins raunveruleg og kostur er. Höndlað er með peninga og nemendum veitt ábyrgð til mikilvægrar ákvarðanatöku. Nemendur framkvæma og læra: • Þróun viðskiptahugmyndar. • Að sækja um og ráða í stöður í eigin fyrirtæki. • Gerð viðskiptaáætlunar, markmiðasetningu, markaðsmál, fjármál og starfmannamál. • Að fjármagna eigin rekstur með sölu hlutabréfa. • Um siðferði, samvinnu, jákvæð samskipti, stjórnun, ábyrgð og ákvarðanatöku.

Efnisatriði

Námsmat

Námsmat er 100% verkefnavinna.