STÆ103

Markmið

að nemendur: • fái þjálfun í talnareikningi og þáttun liðastærða • kunni og fái verulega þjálfun í hvers konar prósentureikningi og hlutfallareikningi • geti leyst fyrsta stigs jöfnur, bæði með einni og tveimur breytistærðum, og fái þjálfum í lausn verkefni sem krefjast þess að settar séu upp jöfnur • þekki og geti skilgreint helstu hugtök evklíðskrar rúmfræði og geri greinarmun á skilgreiningum og reglum • þekki til hornafallanna og geti beitt þeim á rétthyrnda og, eftir atvikum, hvasshyrna þríhyrninga • þekki og geti notað reglur um horn sem tengjast hringferli • þekki skilgreiningu á ferilhorn og þekki reglur sem beita má til að finna horn við hring • geti teiknað línu í hnitakerfi ef jafna hennar er þekkt og öfugt geti fundið jöfnu línu út frá grafi

Kennsluhættir

ATHUGIÐ Á LOKAPRÓFI ER EKKI HEIMILT AÐ HAFA GRAFÍSKA REIKNIVÉ EÐA VÉL SEM GETUR GEYMT TEXTA.

Námslýsing

Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og lausnum verkefna og þrauta. Lögð er áhersla á talnareikning, liðun og þáttun eða þá þætti sem tekin voru fyrir í 10. bekk. Auk þess er farið ítarlega í prósentureikning. Í rúmfræðinni er sérstaklega fjallað frumreglur, skilgreiningar og reglur um horn og þríhyringa og þannig búið til afleiðslukerfi. Hornaföllin og hornafallareglur.

Efnisatriði

Talnareikningur, liðun og þáttun. Veldi og veldareglur. Hlutfallareikningur, prósentureikningur, álagning, keðjuálagning, vextir, vaxtavextir. Frumsendur, skilgreiningar og reglur í evklíðskri rúmfræði, sannanir, þríhyrningar og hornaföll í rétthyrndum þríhyrningi, hornaföll í hvasshyrndum þríhyrningi. Horn tengd hringferli. Jöfnur af fyrsta stigi, tvær jöfnur með tveimur óþekktum stærðum, óuppsettar jöfnur. Horn við hring. Talnalínan og hnitakerfið, jafna beinnar línu.

Námsmat

Próf í áfanganum í annarlok gildir 75% af lokaeinkunn en 25% lokaeinkunnar byggir á frammistöðu nemenda á önninni þ.m.t. í skyndiprófum og örprófum, heimadæmum og ástundun. Próf í annarlok er 120 mínútur. Þar er m.a. prófað í fræðilegu efni. Takið eftir : Nemandi þarf að fá a.m.k. 4,0 (ekki upphækkað) í einkunn á lokaprófinu og a.m.k. 5,0 (upphækkað) í lokaeinkunn til að standast áfangann. Þurfi nemandi að taka endurtökupróf þá gildir það próf 100% og hefur nemandi því staðist áfangann með því að fá 5,0 í því prófi.