ÞÝS503

Markmið

að nemendur: •

  • geti tekið þátt í almennum samræðum • geti tjáð sig munnlega og skriflega um efni sem tengist námsefninu

Kennsluhættir

Námslýsing

Lesnar eru smásögur úr smásagnahefti og gerðar ýmsar æfingar úr þeim (lestur og ritun) Nokkrar stuttsögur eru lesnar og er aðaláherslan á hlustun og tali. Tekinn er fyrir einn kafli í Kennnslubókinni Lagune 2 , „Nachrichten und Berichte“, Kursbuch og Arbeitsbuch og gerð verkefni úr dagblöðum og tímaritum. Munnlegt verkefni er unnið og tekið til vinnueinkunnar. Málfræði er rifjuð upp samkvæmt óskum og þörfum nemenda og tengd námsefni annarinnar. Almennt er lögð áhersla á að auka málfærni og hlustun nemenda.

Efnisatriði

Námsmat

Ekkert lokapróf Vinnueinkunn 100%