TÖN203

Markmið

Markmiðið er að nemendur nái að nýta sér til gagns í námi og starfi flókna möguleika ritvinnslunnar Word,notkun innbyggðra falla, fjármálaföll og Pivot-töflur í töflureikninum Excel og grunnaðgerðir í Access gagnagrunni.

Kennsluhættir

Kennslan felst einkum í verkefnavinnu nemenda í tölvuverum og skilum á verkefnum. Verkefnin byggjast á því að kynna nýja og þjálfa gagnlega þætti Word ritvinnslunnar og Excel töflureiknisins og grunnatriði gagnagrunnsins Access. Áhersla er lögð á vandvirkni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Námslýsing

Í Word er lögð áhersla á m.a. að geta unnið að uppsetningu ritgerða og stórra skýrslna, geta nýtt blaðadálka, töflur, númeraðar töflur og töflulista, númeraðar myndir og myndalista, uppsetningu verslunarbréfa, formbréf, notkun sniðmáta og stíla og uppsetningu heimilda. Unnið er nokkuð stórt verkefni með forsíðu í sama skjali, neðanmálsgreinum, töflum og myndritum með beinni tenginu við Excel, listum, myndatextum, láréttum síðum, efnisyfirliti, heimilda- og atriðaskrá. Lögð er áhersla á að geta nýtt sér fjármálaföllin í Excel og flóknari útreikninga. Einnig verður farið í Pivot-töflur (snúningstöflur). Farið í gegnum grunnatriði í notkun gagnasafnsforritsins Access. Nemendur hanna og vinna með einfalda gagnagrunna, slá inn gögn, nota síur og fyrirspurnir, flytja inn gögn úr öðrum forritum og búa til skýrslur.

Efnisatriði

Tön 203 skiptist í þrjá hluta: 1. Word ritvinnsla 2. Excel töflureiknir 3. Access gagnagrunnur

Námsmat

Lokapróf 50%: Próf í Access 15% Próf í formbréfi 5% Próf í Word 30% Vinnueinkunn 50%: Skilaverkefni 25% Lokaverkefni 20% Ástundun 5% Prófin eru öll tekin á kennslutíma. Nemandi þarf að taka öll próf í áfanganum og ná 4 í einkunn í lokaprófum til að standast áfangann. Sjúkrapróf verða á sjúkraprófsdegi í maí. Vinnueinkunn er gefin fyrir frammistöðu í tímum og verkefnaskil. Skilaskylda er á öllum verkefnum.