Stúdentspróf á þremur árum

Verzlunarskóli Íslands var stofnaður árið 1905 og hefur útskrifað stúdenta frá árinu 1945. Skólanum var í fyrstu ætlað að mennta og efla íslenska atvinnurekendur sem þá höfðu rutt sér til rúms í verslun og þjónustu. Það hafa orðið miklar breytingar á skipulagi náms og námsframboði við skólann frá því hann var stofnaður.

Verzlunarskóli Íslands er leiðandi í viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi á Íslandi. Skólinn leitast við aðlaga sig að síbreytilegum aðstæðum og vera í fremstu röð í notkun upplýsinga- og tölvutækni. Áhersla er lögð á að skapa þroskandi námsumhverfi sem eflir jafnt náms- og persónulega hæfni nemenda.

Markmið Verzlunarskóla Íslands er að:

  • brautskráðir nemendur verði færir um að takast á við nám á háskólastigi, hérlendis sem og erlendis
  • búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífi í lýðræðisþjóðfélagi
  • stuðla að alhliða þroska nemenda, efla víðsýni þeirra og skapandi hugsun
  • þjálfa nemendur í sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum
  • efla félagslega hæfni nemenda í samskiptum og samvinnu við aðra

Brautir

Frá og með hausti 2015 verður kennt samkvæmt nýrri námskrá við skólann. Boðið verður upp á fjórar námsbrautir til stúdentsprófs (smelltu á brautina til að fá nánari upplýsingar um hana):

Námsbrautarlýsingar

Innritaðir 2015-2017

Innritaðir 2018

Stúdentspróf er tekið á þremur árum

Fjöldi eininga til stúdentsprófs er 207 framhaldsskólaeiningar (ein).
Náminu á öllum brautum má skipta í þrennt:

  1. Sameiginlegur kjarni. Þetta eru samtals 97 ein og eru allar þær greinar sem eru sameiginlegar öllum brautum.
  2. Brautarkjarni. Brautarkjarninn er 60 ein og eru greinar sem einkenna viðkomandi braut.
  3. Pakkar og val. Hér getur nemandinn valið sér áfanga og sérhæft sig í samræmi við það hvert hann stefnir að stúdentsprófi loknu. Þessi hluti er samtals 50 ein. 30 af þeim eru bundnar í pakka sem nemandinn velur og síðan eru samtals 20 ein (4 áfangar) frjálst val.