Sjálfsmatsskýrslur

Hér á síðunni ber að líta sjálfsmatsskýrslur síðustu ára sem unnar eru af gæðateymi skólans.
Gæðateymi Verzlunarskólans samanstendur af sjö til átta starfsmönnum skólans. Skulu allar stoðir skólastarfsins hafa sinn fulltrúa þar og ber verkefnastjóri gæðamála höfuð ábyrgð á starfi teymisins. Skólaárið 2018-2019 sitja eftirtaldir í gæðateymi:

 • Guðrún Inga Sívertsen, verkefnastjóri stefnumótunarvinnu
 • Halldóra Ósk Hallgrímsdóttir, kennari
 • Ingibjörg S. Helgadóttir, verkefnastjóri gæðamála,
 • Magnea Ragna Ögmundsdóttir, skrifstofustjóri,
 • Sigurlaug Kristmundsdóttir, fjarnámsstjóri,
 • Vala Guðný Guðnadóttir, kennari
 • Þorkell Diego, yfirkennari,

Megin verkefni gæðateymis eru að:

 • hafa eftirlit með að markmiðum og verkáætlun skólans sé framfylgt
 • sjá til þess að  innri úttektir séu framkvæmdar og niðurstöður þeirra kynntar og birtar
 • rýna í ytri úttektir og koma með tillögur að umbótum og sjá til þess að þeim sé fylgt eftir
 • hafa verkáætlun tilbúna til a.m.k. 3ja ára
 • setja saman sjálfsmatsskýrslu fyrir hvert skólaár
Sjálfsmat 2019 Sjálfsmat 2013
Sjálfsmat 2018 Sjálfsmat 2012
Sjálfsmat 2017 Sjálfsmat 2011
Sjálfsmat 2016 Sjálfsmat 2010
Sjálfsmat 2015 Sjálfsmat 2009
Sjálfsmat 2014  

Markmið og leiðir 2015 - 2016

Úttekt á 3ja ára námi VÍ - fyrsta kennsluárið

Úttekt á 3ja ára námi VÍ og samanburður við 4. ára nám (2018)

Innra og ytra mat
Úttekt á starfsemi Verzlunarskóla Íslands : unnin fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið 20. júní 2014