Umhverfisstefna Verzlunarskóla Íslands

Verzlunarskóli Íslands leitast við að hafa umhverfismál og sjálfbærni að leiðarljósi í öllu sínu starfi, jafnt faglega, í daglegum athöfnum og stefnumótun til framtíðar. 

Til að svo geti orðið stefnir hann að eftirfarandi þáttum í umhverfismálum: 

  • Skapa menningu innan skólans sem stuðlar að umhverfisvænum lífstíl. 
  • Að áherslur skólans í umhverfismálum endurspeglist í allri starfsemi hans. 
  • Auka fræðslu og vitundarvakningu til nemenda og starfsfólks skólans um umhverfismál. 
  • Vekja athygli á mikilvægi þess að minnka neyslu og flokka það sem til fellur. 
  • Vekja nemendur og starfsfólk til vitundar um hvernig neysla þeirra hefur áhrif í hnattrænu samhengi. 
  • Hvetja nemendur og starfsfólk skólans til að nota umhverfisvænar samgöngur. 
  • Starfrækja umhverfisnefndir nemenda og starfsfólks sem vinna saman að því að móta og framkvæma stefnu skólans í umhverfismálum. 
  • Halda umhverfisdag/-viku árlega sem virkjar nemendur og starfsfólk. 
  • Viðhalda grænfánanum, umhverfisviðurkenningu fyrir skóla.