Foreldraráð

Stjórn Foreldraráðs VÍ veturinn 2019-2020

Rannveig Klara Matthíasdóttir

rannveigklaramatthiasdottir@gmail.com

Formaður

8243006

Helga Sverrisdóttir

helgasverris@gmail.com

  Ritari

 8448480

 

Hafsteinn Sv. Hafsteinsson

haffi@ennemm.is

Gjaldkeri

 

 8966021

 Svandís Sturludóttir

svst50@rvkskolar.is

 

8657670

María Fjóla Pétursdóttir

mariafjola@simnet.is

 

8983951

Margrét Ármann

margreta@lindaskoli.is

 

8630900

Arna Hrönn Aradóttir

arnaarad@gmail.com

 

8957275

Inga Rut Jónsdóttir

inga@reitir.is

 

6606828

Ásta Kristjánsdóttir

  astak@hofsstadaskoli.is

  

Berglind Víðisdóttir

berglind@karitas.is

 

8917337

Ragnheiður Þengilsdóttir

  ragnheidur.thengilsdottir@arionbanki.is

 

 8422628

 

Kristín Finndís Jónsdóttir

kristinfinndis@simnet.is

 

8942284

Kristín Ásta

  kristin@jl.is

 

6611222

Bára Mjöll

baramjoll@gmail.com

 

6699299

 

Gréta Hlöðvers

greta@aswegrow.is

 

8987333

Anna Sigríður Arnardóttir

a.s.arnardottir@gmail.com

 

7672017

Skoðunarmenn reikninga

Anna Sif Jónsdóttir  annasifj@gmail.com

Birna Guðrún Sigurðardóttir birna@eik.is

Netfang foreldraráðs er  foreldrafelag@verslo.is

Lög foreldraráðs Verzlunarskóla Íslands

Heiti og aðsetur:

1. gr. Félagið heitir Foreldraráð Verzlunarskóla Íslands. Aðsetur félagsins er í Reykjavík.

Tilgangur, markmið og leiðir:

2. gr. Tilgangur félagsins er að stuðla að auknum gæðum skólans og að bæta jafnt almenn og einstaklingsbundin skilyrði og aðstæður nemenda til menntunar og farsæls þroska.

Markmiðum sínum hyggst félagið ná með því meðal annars að:

  • vera samráðs- og samstarfsvettvangur foreldra/forráðamanna.
  • stuðla að aukinni vitund foreldra/forráðamanna um forsjárskyldur sínar og þekkingu þeirra á réttindum og skyldum sínum og barna þeirra.
  • vera bakhjarl skólans og auka áhrif foreldra/forráðamanna sem hagsmunahóps um bættan hag og stöðu skólans.
  • hvetja til aukins stuðnings, aðhalds og hvatningar foreldra/forráðamanna við börn sín og nám þeirra.
  • koma á og tryggja öflugt og gott samstarf foreldra/forráðamanna, nemenda og starfsfólks skólans.

Félagsaðild:

3. gr. Félagar eru allir foreldrar og aðrir forráðamenn nemenda skólans.

Æðsta vald og stjórn félagsins:

4. gr. Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins.  Hann skal halda árlega ekki seinna en í októbermánuði. Til fundarins skal boðað  á heimasíðu skólans og með tölvupósti til foreldra með dagskrá, með a.m.k. 7 daga fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í atkvæðagreiðslu. 

Dagskrá aðalfundar skal vera:
a) Kosning fundarstjóra og fundarritara.
b) Skýrsla stjórnar um störf hennar og starfsemi félagsins.
c) Endurskoðaðir ársreikningar lagðir fram.
d) Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning og afgreiðsla hans.
e) Lagabreytingar.
g) Kosning í stjórn félagsins.
h) Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga. 

5. gr. Stjórn félagsins skipa fimm foreldrar/forráðamenn nemenda sem kosnir eru á aðalfundi til tveggja ára í senn, þrír stjórnarmenn annað hvert ár og tveir hitt árið. Tveir varamenn skulu kosnir hvert ár.  Kjörnir fulltrúar skipta með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi. Stjórn félagsins stýrir félaginu í umboði aðalfundar í samræmi við og lög þessi.  Stjórnin skal halda gerðarbók þar sem bókuð eru öll mál sem tekin eru fyrir og allar ákvarðanir stjórnar. Einfaldur meirihluti stjórnarmanna ræður úrslitum.

Fjármál:

6. gr. Tekjur félagsins eru annars vegar styrkir, sem stjórn félagsins er heimilt að taka við frá opinberum aðilum og öðrum sem vilja styðja félagið og starfsemi þess og önnur fjáröflun. Hins vegar eru tekjurnar valfrjáls félagsgjöld og er upphæð þeirra ákvörðuð á aðalfundi.Reikningstímabil og fjárhagsár félagsins er frá 1. október til 30. september ár hvert.

7. gr. Hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í þágu foreldra og nemenda skólans.

8. gr. Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir þess til Nemendafélags Verzlunarskóla Íslands.

Lagabreytingar:

9. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi félagsins. Tillögur að breytingum þurfa að berast stjórn félagsins ekki síðar en 14 dögum fyrir auglýstan aðalfund. Tillögur til breytinga á lögum þessum, sem stjórn félagsins hyggst leggja fram, skal kynna um leið og boðað er til aðalfundar og á sama hátt.


Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi foreldrafélags Verzlunarskóla Íslands þann 4. mars 2014