BÓKF3SS05 - Bókfærsla, sjóðstreymi og skattauppgjör

Áfanginn er framhald af BÓKF 2UT 05 (eða sambærilegum áfanga).

Sjá nánar um hæfniviðmið í  skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Námslýsing:

Nemendur kynnast

  • Skattareglum
  • Verðmætamati fyrirtækja
  • Framsetningu sjóðstreymis

Nemendur færa uppgjör með flóknum athugasemdum, læra að taka tillit til skattalegra ráðstafanna og semja ársreikninga út frá takmörkuðum upplýsingum.

Efnislýsing:

Í upphafi  er farið í gegnum verkefni þar sem lögð er áhersla á færslur og uppgjör út frá takmörkuðum upplýsingum. Síðan taka við verkefni þar sem um er að ræða fjárhagslega endurskipulagningu og sölu  og sameiningu fyrirtækja.

Á seinni hluta annarinnar er farið í gegnum skattaverkefni og sjóðstreymi .

Námsefni:

Verkefnahefti tekið saman af kennurum skólans. Bókin er á pdf formi í kennslukerfinu.

Verkefni unnin í Excel

Námsmat:

Lokapróf gildir 100%