Gagnlegar krækjur

Í VINNSLU

Námstækni

Namstaekni Námstækni fyrir efstu bekki grunnskóla

Nemendur tileinka sér árangursríkar aðferðir í námi og stuðla að aukinni sjálfsþekkingu.

 

 Lestrarmidstod_i_mjodd_staerra Lestur.is - Lestrarmiðstöð í Mjódd

Í Lestrarmiðstöð er veitt þjónusta fyrir þá sem eiga í vanda með lestur og ritun, eru með leshömlun/lesblindu (dyslexiu). Veitt er ráðgjöf til foreldra barna með lestrar- og námsvanda. Ekki þarf að liggja fyrir greining til að fá þjónustu.

 How-to-study How to study. 
Ýmsar fróðlegar upplýsingar á ensku um námstækni

 

Nám eftir stúdentspróf

Sine SINE, samband íslenskra námsmanna erlendis.
Félagið starfar að víðtækri hagsmunagæslu fyrir íslenska námsmenn á erlendri grund.

Fulbright Nám í USA - Fullbright

Fulbright stofnunin á Íslandi býður styrki til íslenskra náms- og fræðimanna. Í boði eru námstyrkir fyrir námsmenn sem hafa hug á framhaldsnámi í Bandaríkjunum eða rannsóknardvöl tengd doktorsnámi.

HiAlþjóðasvið
Annast formleg samskipti Háskólans við erlendar menntastofnanir og veitir nemendum, kennurum og deildum Háskólans ýmsa þjónustu varðandi alþjóðlegt samstarf.
Menntasjodur_1634249259790Menntasjóður

Hlutverk Menntasjóðs námsmanna er að tryggja þeim sem falla undir lögin um sjóðinn tækifæri til náms án tillits til efnahags. 

Fara-baraFarabara
Það er margt sem hafa ber í huga þegar haldið er út í nám. Markmið FaraBara er að einfalda og auðvelda fólki það ferli sem fylgir því að fara erlendis í nám.

Annað