Gagnlegar krækjur

Bergið

Bergið er stuðnings- og ráðgjafasetur fyrir ungt fólk upp að 25 ára aldri. Markmið Bergsins er að bjóða upp á lágþröskuldaþjónustu með áherslu á stuðning, fræðslu og ráðgjöf.

Ljósið

Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein, og aðstandendur þess.

Píeta

Píeta samtökin sinna forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða og styðja við aðstandendur.

Bjarkarhlíð

Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Markmið Bjarkarhlíðar er að veita stuðning og ráðgjöf ásamt fræðslu og umfjöllun um eðli og afleiðingar ofbeldis, auk þess að gefa skýr skilaboð um að ofbeldi verði ekki liðið.

Geðhjálp

Geðhjálp eru samtök 3000 félaga, notenda, aðstandenda, fagfólks og áhugafólks um bættan hag fólks með geðraskanir og geðfötlun í samfélaginu. Samtökin vinna að því að bæta þjónustu, verja réttindi og vinna gegn fordómum með hagsmunagæslu, ráðgjöf, upplýsinga- og þekkingarmiðlun.

Rauði krossinn

Rauði krossinn á Íslandi er hluti af stærstu mannúðar- og hjálparsamtökum heims. Allt starf Rauða krossins miðar að því að bregðast við og aðstoða þar sem neyðin er mest.

Ný dögun – stuðningur í sorg

Starfsemin felst í stuðningi við þá sem eiga um sárt að binda vegna ástvinamissis ásamt almennri fræðslu og fyrirlestrum um sorg og sorgarviðbrögð.

Stígamót

Stígamót eru ráðgjafar- og fræðslumiðstöð sem vinnur gegn kynferðisofbeldi.

Kvennaathvarfið

Konur og aðstandendur þeirra geta komið og fengið ókeypis stuðning, ráðgjöf og upplýsingar án þess að til dvalar komi.

Samtökin 78

Markmið félagsins er að lesbíur, hommar, tvíkynhneigðir, asexual, pankynhneigðir, intersex fólk og trans fólk, hér eftir nefnd hinsegin fólk, verði sýnileg og viðurkennd og njóti fyllstu réttinda í íslensku samfélagi.

Málbjörg

Stam.is er upplýsingavefur um stam sem er unninn og haldið uppi af Málbjörg. Málbjörg er fyrir fólk sem stamar og aðstandendur þeirra. Markmið félagsins er að stuðla að umræðu um stam og vera vettvangur fyrir sjálfshjálp.

Félag lesblindra

Félag lesblindra á Íslandi (FLÍ) eru frjáls félagasamtök sem vinna að hagsmunamálum lesblindra með það að markmiði að jafna stöðu þeirra, í leik, starfi og menntun. Félagið vinnur markvisst að því að auka vitund og þekkingu á lesblindu.

Sátt

Sátt eru félagasamtök fyrir áhugafólk og fagfólk á sviði sáttamiðlunar. Best er að hafa samband við félagið í tölvupósti.

Doktor.is

Vefsíða Doktor.is á að auðvelda aðgengi almennings að upplýsingum á íslensku um heilsufar og hollustu, sjúkdóma, lyf og flestu því er tengist heilbrigðismálum og hollu líferni.

Áttavitinn

Áttavitinn er upplýsingagátt miðuð að ungu fólki á aldrinum 16-25 ára. Á síðunni má finna hagnýtan fróðleik sem viðkemur hinum ýmsu sviðum lífsins. Umsjón með Áttavitanum er í höndum Hins hússins.

Kvíðameðferðarstöðin

Markmið okkar er að veita eins árangursríka meðferð við kvíða fyrir fullorðna og völ er á, efla aðgengi fólks að sálfræðimeðferð og stuðla að framþróun rannsókna á sviði kvíðaraskana. Við bjóðum upp á einstaklingsviðtöl, hópmeðferð, fræðsluerindi og þjónustu við fyrirtæki.

Áfalla- og sálfræðimiðstöðin

Hjá Áfalla- og sálfræðimiðstöðinni (ÁSM) starfar þverfaglegur hópur fagaðila sem leggur áherslu á að veita árangursríka og gagnreynda meðferð við mismunandi vanda.

Hjálparsíminn 1717

Hjálparsíminn er alltaf opinn, trúnaði og nafnleynd er heitið og hann er ókeypis.

Alþjóðasvið

Annast formleg samskipti Háskólans við erlendar menntastofnanir og veitir nemendum, kennurum og deildum Háskólans ýmsa þjónustu varðandi alþjóðlegt samstarf.

Farabara

Það er margt sem hafa ber í huga þegar haldið er út í nám. Markmið FaraBara er að einfalda og auðvelda fólki það ferli sem fylgir því að fara erlendis í nám.

Menntasjóður námsmanna

Hlutverk Menntasjóðs námsmanna er að tryggja þeim sem falla undir lögin um sjóðinn tækifæri til náms án tillits til efnahags.

Mundo

Mundo er ferðaskrifstofa þar sem menntun, skemmtun, menning og þjálfun fara saman.

Nám í USA – Fulbright

Fulbright stofnunin á Íslandi býður styrki til íslenskra náms- og fræðimanna. Í boði eru námstyrkir fyrir námsmenn sem hafa hug á framhaldsnámi í Bandaríkjunum eða rannsóknardvöl tengd doktorsnámi.

Námsvalshjólið

Hvaða grunnnám hentar mér? Ertu að velta fyrir þér framtíðarstarfinu og hvað þig langar til að læra en ert ekki alveg viss?

Nám og störf

Nám á vinnustað er stór hluti alls iðnnáms. Hér eru svörin við algengum spurningum um námssamninga.

Norden

Hlutverk Norræna félagsins er að efla norrænt samstarf, auka hreyfanleika á Norðurlöndunum og auka skilning á menningu, tungumálum og samfélögum Norðurlandanna.

Næsta skref

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða við að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

SINE, samband íslenskra námsmanna erlendis

Félagið starfar að víðtækri hagsmunagæslu fyrir íslenska námsmenn á erlendri grund.

Kilroy

Kilroy er ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í þjónustu fyrir ungt fólk og námsmenn. Við leggjum metnað í að aðstoða ungt fólk, námsmenn og alla aðra ævintýragjarna við að kanna lífið í gegnum ferðalög og nám. Hvort sem þig langar að ferðast um heiminn eða að læra erlendis þá er okkar markmið alltaf að láta drauma þína rætast.

Nínukot

Jafnframt því að bjóða upp á miðlun starfa á Íslandi, býður Nínukot upp á margvísleg verkefni erlendis fyrir fólk á ýmsum aldri; s.s. tungumálanám, sjálfboðastörf, leiðangursferðir, starfsnám, og au pair og hefur þannig nýtt langa reynslu sem upphaflega byggðist á samskiptum við fjölda þjóðerna við milligöngu starfa á Íslandi.

Nordjobb

Nordjobb miðlar árstíðabundnum störfum, húsnæði og menningar- og frístundadagskrá til ungmenna á aldrinum 18-30 ára. Geturðu séð sjálfan/n þig vinna á bóndabæ á Danmörku, hóteli í Noregi eða í skemmtigarði í Finnlandi?

AFS á Íslandi

AFS eru friðarsamtök þar sem skiptinemar, fjölskyldur og sjálfboðaliðar vinna markvisst að því að tengja saman menningarheima.

Alþjóðleg ungmennaskipti

Alþjóðleg Ungmennaskipti, AUS, eru frjáls félagasamtök sem senda og taka á móti ungu fólki í sjálfboðaliðastörf. Samtökin eru rekin af ungu fólki fyrir ungt fólk, með hugsjón án hagnaðarsjónarmiða.

Lestur.is – Lestrarmiðstöð í Mjódd

Í Lestrarmiðstöð er veitt þjónusta fyrir þá sem eiga í vanda með lestur og ritun, eru með leshömlun/lesblindu (dyslexiu). Veitt er ráðgjöf til foreldra barna með lestrar- og námsvanda. Ekki þarf að liggja fyrir greining til að fá þjónustu.

Quizlet.com

Quizlet er forrit sem býður upp á að búa til spurningar og svör með flettikortum.

Pomofocus

Pomofocus er teljari sem hjálpar til við að ná betri einbeitingu  að verkefnum sem unnið er að.