Skýrslur, áætlanir og fundargerðir

Áætlun gegn einelti, ofbeldi, kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni 

Ofbeldi, einelti, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi er ekki liðið við Verzlunarskóla Íslands. Mikilvægt er að einstaklingar upplýsi fulltrúa úr viðbragsteymi skólans um hverskonar áreitni, ofbeldi eða einelti þeir verða fyrir.

Umhverfisstefna Verzlunarskóla Íslands

Verzlunarskóli Íslands leitast við að hafa umhverfismál og sjálfbærni að leiðarljósi í öllu sínu starfi, jafnt faglega, í daglegum athöfnum og stefnumótun til framtíðar.

Jafnlaunastefna Verzlunarskóla Íslands

Verzlunarskólinn hefur skjalfest og innleitt jafnlaunakerfi þar sem unnið er að stöðugum umbótum í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. Jafnlaunastefnan er hluti af jafnlaunakerfi skólans.

Jafnréttisáætlun

Tilgangur jafnfréttisáætlunar er að tryggja fyllsta jafnrétti milli kvenna og karla á vinnustaðnum með það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað. Einnig skal tryggt að kynferðisleg áreitni sé ekki liðin á vinnustaðnum. 

Persónuverndarstefna Verzlunarskóla Íslands

Verzlunarskóli Íslands leggur áherslu á að tryggja að öll meðferð persónuupplýsinga sé í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Markmið laganna er að stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins. Markmið persónuverndarstefnu Verzlunarskólans er að auðvelda einstaklingum að átta sig á hvaða upplýsingum skólinn safnar, hvers vegna og hvað er gert við þær.
Síðast uppfært 30.11.2021

Áfallaáætlun

Viðbragðsáætlun vegna áfalla eða sorgaratburða.

Rýmingaráætlun

Rýmingaráætlun vegna eldsvoða (síðast uppfært 21.10.2021)

Viðbrögð við heimsfaraldri 

Viðbragðsáætlun þessi segir fyrir um skipulag og stjórn aðgerða í Verzlunarskóla Íslands í samræmi við áætlun Almannavarna um viðbrögð við heimsútbreiðslu inflúensu. 

Viðbragðsáætlun: Covid-19

Skólinn hefur gefið út viðbragðsáætlun vegna Covid 19. Í henni má sjá hvernig starfsmenn og nemendur eiga að bregðast við ef grunur er um smit.

Skólaskýrslur

Skólaskýrslur eru yfirgripsmiklar árskýrslur um stjórn og starfslið skólans, bekkjaskipan, námsefni og kennslu, útskriftarnemendur, árangur, verðlaun og viðurkenningar og margt fleira.

Mat á skólastarfi: skýrslur um innra og ytra mat

Samkvæmt 40. og 41. gr. laga um framhaldsskóla frá árinu 2008 skal hver framhaldsskóli meta kennslu og gæði skólastarfsins með kerfisbundnum hætti. Menntamálaráðuneytið lætur síðan gera úttekt á sjálfsmatsaðferðum skóla á fimm ára fresti. 

Stjórnsýsla

Hér er að finna ársskýrslur skólans, skóla- og þjónustusamninga.

Rafræn skjöl 

Hér er að finna skýrslu um námsskrárvinnu, nemendasjálfstæði og tölvustudda kennslu.

Fundargerðir skólaráðs

Við skólann starfar skólaráð. Hlutverk þess er samkvæmt lögum um framhaldsskóla, nr. 92 12.júní 2008. Skipa skal í skólaráð við upphaf hvers skólaárs. 

Skólaráð Verzlunarskóla Íslands er skipað tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum kennara. Auk þeirra eiga sæti í skólaráðinu tveir skólastjórnendur sem boða til funda og stýra þeim.