Spurt og svarað um innritun

Félagslífið í skólanum er bæði mikið og fjölbreytt. Undir stjórn Nemendafélags VÍ (NFVÍ) sitja yfir hundrað nemendur í ýmsum nefndum og ráðum sem standa fyrir margvíslegum uppákomum eins og skólaböllum, söngvakeppnum, blaðaútgáfu, leiksýningum, söngleikjum og íþróttaviðburðum.

Almennt er það ekki gert nema þegar velja þarf á milli nemenda með sama stigafjölda.

Nei, nemendur geta almennt ekki skipt um bekk eftir að búið er að raða í bekki. Það er okkar reynsla að langoftast myndast mjög skemmtilegur bekkjarandi í þeim bekkjum þar sem fæstir þekkjast.

Eins og kom fram varðandi skólagjöld þá borga nemendur 11.000 á ári ef þeir vilja vera í nemendafélaginu. Að öðru leyti borga nemendur ekkert vegna þátttöku í félagslífinu nema aðgangseyri á einstaka skemmtanir.

Skólagjöldin 2024-2025 eru 228.000 og 11.000 nemendafélagsgjald, eða samtals 239.000 vilji menn vera í nemendafélaginu. Eindagi greiðslu skólagjalda er í byrjun ágúst þegar skrifstofan opnar eftir sumarleyfi.

Já, á bókasafni skólans er afar góð lestrar- og vinnuaðstaða fyrir nemendur, þar eru bæði einstaklingsborð og hópvinnuborð. Einnig er lesstofa á bókasafninu þar sem nemendur geta verið ef þeir kjósa algjöran vinnufrið. Víðsvegar á göngum skólans má finna svæði með borðum og sófum þar sem nemendur geta einnig stundað heimalærdóm.

Nemendur sem koma erlendis frá eða hafa ekki vitnisburð frá íslenskum grunnskóla, þurfa einnig að sækja um í gegnum vef Menntamálastofnunar og verða metnir út frá þeim gögnum sem fylgja þeim frá viðkomandi skóla. Gott er að snúa sér til náms- og starfsráðgjafa varðandi frekari upplýsingar eða senda póst á verslo@verslo.is til að nálgast nánari upplýsingar.

Nemendur með annað heimamál en íslensku geta óskað eftir því að íslenska fái einfalt vægi og í staðinn verði tvöfalt vægi á annarri grein.

Einkunnir sendast sjálfkrafa til skólans frá nemendum sem koma beint úr 10. bekk. Einkunnir úr öðrum framhaldsskólum getur skólinn nálgast í Innu eftir að umsókn hefur verið lögð inn.

Til þess að fá áfanga metna þarf nemandi að hafa tekið áfangann í framhaldsskóla, með lokaeinkunn sjö eða yfir. Hægt er að sækja um að fá alla áfanga metna nema stærðfræði og íslensku. Allt nám sem nemendur taka í fjarnámi Verzlunarskólans er metið þótt einkunnin nái ekki sjö.

Nei, það eru engar undantekningar veittar frá leikfimi vegna íþróttaiðkunar. Allir nemendur mæta í leikfimi, óháð því hvað þeir æfa utan skólatíma.

Nám við Verzlunarskólann er kröfuhart nám og mega því nemendur búast við því að þurfa að sinna hluta af námi heima fyrir. Hins vegar er lögð áhersla á að stærsti hluti námsins fari fram á skólatíma.

Nemendur geta fengið nám sem er viðurkennt af Menntamálaráðuneytinu metið til eininga í vali, s.s. tónlistarnám eða listdansnám. Nemandi þarf þá að hafa lokið ákveðnum stigum og þarf að skila inn gögnum þess efnis.

Í Aðalnámskrá grunnskóla er hæfniviðmiðum á bak við hvern bókstaf lýst. Þegar umsóknir nemenda eru metnar þá er reiknaður út stigafjöldi fyrir hvern og einn umsækjanda þar sem notast er við tölur frá Menntamálastofnun, sbr. það sem sjá má hér að neðan:

A B+ B C+ C D
4 3,75 3 2,75 2 1

Þetta er eingöngu gert til að flýta fyrir úrvinnslu umsókna. Tvöfalt vægi á íslensku og stærðfræði og tvær hæstu einkunnir í ensku, dönsku, samfélagsfræði og/eða náttúrufræði lagðar saman og meðaltal fundið. Nemendur verða að hafa náð að lágmarki B í þeim greinum sem lagðar eru til grundvallar útreiknings stiga.

Með mjög góðu skipulagi gæti það vel gengið upp. Krakkarnir sem hafa farið út í 1/2 ár hafa gjarnan gert þetta, þ.e. tekið hluta námsins í fjarnámi svo þeir missi ekki af sínum árgangi – en hinir sem hafa farið í eitt ár seinka sér gjarnan um eitt skólaár. Annars er staða hvers nemanda skoðuð sérstaklega.

Í inntökuferlinu er fyrst og fremst verið að skoða einkunnir en það hefur gerst að ef val stendur á milli tveggja jafnhæfra umsækjenda eru aðrir þættir skoðaðir eins og t.d. einkunnir í öðrum greinum. Framhaldsskólar fá ekki upplýsingar um mætingu nemenda.

Já, það eru fordæmi fyrir því, að settum ákveðnum skilyrðum. Nemendur sem óska eftir að sækja um skólavist í Verzlunarskólanum um áramót eða að hausti inn í efri bekki hafa kost á því með því að fylla út umsóknarblað, sjá nánar hér: Umsókn um skólavist á 1. (vorönn), 2. og 3. ár.

Já, jöfnunarstyrkur er námsstyrkur fyrir nemendur sem stunda nám á framhaldsskólastigi fjarri lögheimili og fjölskyldu.

Já, Nemendasjóður Verzlunarskóla Íslands var stofnaður árið 1908. Í skipulagsskrá fyrir sjóðinn stendur m.a.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá nemendur Verzlunarskóla Íslands, sem af einhverjum ástæðum skortir fé til þess að halda áfram námi við skólann.

Nemendur geta sótt um niðurfellingu skólagjalda að hluta eða öllu leyti. Nemendum er bent á að hafa samband við Kristínu Huld Gunnlaugsdóttur náms- og starfsráðgjafa varðandi frekari upplýsingar.

Jafnframt er til Námsbókasjóður Verzlunarskóla Íslands. Tilgangur sjóðsins er að styrkja nemendur skólans sem lítið fé hafa milli handanna til námsbókakaupa.

Já.

Almennt er miðað við 25 – 27 nemendur í bekk.

Tekið er inn á brautir, en ekki er ákveðið fyrir fram hve margir bekkir verða á hverri braut. Horft er til þess hversu margar umsóknir eru á hverja og eina braut.

Nei nemendur geta ekki treyst á að hægt sé að skipta um braut. Hins vegar er hvert tilvik skoðað.

Nemendur gera það rafrænt í gegnum heimasíðu Menntamálastofnunnar.

Hér má horfa á kynningarmyndband Verzlunarskóla Íslands