• Alþjóðasamskiptastefna VÍ

  Alþjóðasamskipti

  Stefna Verzlunarskóla Íslands í alþjóðasamskiptum  er að undirbúa nemendur fyrir fjölmenningarsamfélag nútímans og gefa kennurum og öðru starfsfólki möguleika á að auka víðsýni og faglega þekkingu.

  Skoða nánar
 • Endurmenntunar- og skólaþróunarstefna VÍ

  Í endurmenntunar- og skólaþróunarstefnu Verzlunarskóla Íslands er lögð áhersla á að starfsfólk skólans viðhaldi og þrói þekkingu sína og þá faglegu hæfni sem nauðsynleg er í samfélagi í stöðugri þróun.

  Skoða nánar
 • Fjarnámsstefna VÍ

  FjarnámMeð því að bjóða upp á öflugt fjarnám kemur Verzlunarskólinn til móts við stóran hóp nemenda sem þarf ákveðinn sveigjanleika í sínu námi.

  Skoða nánar
 • Gæðastefna VÍ

  Gildin okkarGildi Verzlunarskóla Íslands eru hæfni, ábyrgð, virðing og vellíðan með hagsmuni nemenda og starfsmanna að leiðarljósi.

  Skoða nánar
 • Jafnlaunastefna VÍ

  jafnlaunastefnaVerzlunarskóli Íslands hefur sett sér stefnu í jafnréttismálum í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020.

  Skoða nánar
 • Kennslufræðileg stefna VÍ

  Kennslufræðileg stefna VÍ byggir á fjölbreyttu námsframboði á námsbrautum skólans. Lögð er áhersla á að námið þjóni breiðum hópi nemenda sem undirbúningur fyrir frekara nám og virkri þátttöku í samfélaginu.

  Skoða nánar
 • Lýðheilsustefna VÍ

  Lýðheilsa Lýðheilsustefna VÍ skal stuðla að bættri líðan, betri heilsu, jákvæðum samskiptum og samstöðu starfsmanna og nemenda skólans.

  Skoða nánar
 • Persónuverndarstefna VÍ

  PersónuverndarstefnaVerzlunarskóli Íslands leggur áherslu á að tryggja að öll meðferð persónuupplýsinga sé í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

  Skoða nánar
 • Samgöngustefna VÍ

  SamgöngustefnaMarkmið samgöngustefnu VÍ er að stuðla að því að starfsfólk og nemendur noti vistvænan og hagkvæman ferðamáta.

  Skoða nánar
 • Starfsmannastefna VÍ

  StarfsmannastefnaStarfsmannastefna VÍ er unnin samkvæmt lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og kjarasamningum á hverjum tíma.

  Skoða nánar
 • Stefna í móttöku nemenda með erlendan bakgrunn

  Verzlunarskóli Íslands leitast við að hlúa vel að nemendum sem hafa annað heimamál en íslensku og þeirra sem búið hafa lengi erlendis.

  Skoða nánar
 • Umhverfisstefna VÍ

  UmhverfisstefnaVerzlunarskóli Íslands leitast við að hafa umhverfismál og sjálfbærni að leiðarljósi í öllu sínu starfi, jafnt faglega, í daglegum athöfnum og stefnumótun til framtíðar.

   

  Skoða nánar
 • Upplýsingatæknistefna VÍ

  UpplýsingatækniMeginmarkmiðið er að upplýsingatækni verði nýtt á markvissan hátt til að styrkja áherslur skólans í námi og kennslu. Áhersla er lögð á skapandi námsumhverfi sem eflir færni nemenda í notkun upplýsingatækni.

  Skoða nánar