Fjarnámsstefna VÍ

Verzlunarskólinn leggur áherslu á að bjóða upp á öflugt fjarnám fyrir alla nemendur sem það kjósa. Stefna skólans er að allir áfangar dagskóla verði einnig í boði í fjarkennslu auk fleiri áfanga. Með fjarnámi getur skólinn einnig veitt kennurum tækifæri til að kenna fjölbreyttum nemendahópi með framsetningu námsefnis á rafrænu formi á skapandi hátt.

Fjarkennsla Verzlunarskólans skal vera í samræmi við markmið hans og gildi.

Markmið skólans með fjarnáminu er að:

 • Bjóða upp á framsæknar aðferðir í miðlun námsefnis.
 • Allir áfangar séu með sambærilegt námsefni, námsmat og kröfur og sömu áfangar í dagskóla.
 • Nemendur geti lokið verslunar- og stúdentsprófi af öllum brautum skólans í fjarnámi.
 • Bjóða upp á starfatengt fagnám í samvinnu við atvinnulífið til að mennta og efla starfsfólk á vinnumarkaðinum.
 • Gefa kennurum kost á sveigjanleika í starfi ásamt því að þróa skapandi aðferðir á rafrænan hátt.
 • Víkka út landamæri skólans og gefa öllum tækifæri til að stunda nám sem þar er í boði, óháð aldri, búsetu og tíma. Þetta á m.a. við þá sem:
  • Stunda nám í grunnskólum landsins og vilja hefja framhaldsskólanám sitt áður en þeir innritast í fullt framhaldsskólanám.
  • Stunda nám í dagskóla Verzlunarskólans eða í öðrum framhaldsskóla en þurfa eða kjósa að taka áfanga í fjarnámi.
  • Vilja bæta við sig áföngum t.d. vegna fyrirhugaðs háskólanáms.
  • Hafa ekki lokið námi á framhaldsskólastigi og vilja taka upp þráðinn á nýjan leik.
  • Eru á vinnumarkaði en vilja styrkja stöðu sína í einstaka áföngum.
  • Starfa í verslun og þjónustu og vilja efla sig í starfi.
  • Hafa ekki möguleika á að sækja staðnám.
  • Vilja auka þekkingu sína í ákveðnu efni t.d. vegna áhugamála.
Einkunnarorð fjarnámsins eru skipulag, samskipti og sköpun.

Síðast uppfært í janúar 2023