DANS 2NS 05 – Danska, nám og störf í Danmörku

Áfanginn er framhald af DANS 2MM 05 (eða sambærilegum áfanga)

 Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Nemendur eru þjálfaðir í að lesa mismunandi texta sem innihalda algeng orð og orðasambönd. Nemendur eru þjálfaðir í að beita mismunandi stílbrögðum við ritun texta auk þess að nýta þann orðaforða sem lestextarnir hafa. Talþjálfun miðar að því að nemendur læri að orða hugsanir sínar skýrt og skilmerkileg í samtölum og frásögnum. Það gera þeir með senda hljóðskrár reglulega til kennara. Í áfanganum fer m.a. fram kynning á starfs- og menntunarmöguleikum í Danmörku auk þess að nemendur tileinka sér orðaforða yfir náttúru Íslands o.fl. Nemendur eru þjálfaðir í að afla sér sjálfir viðeigandi gagna af Netinu.

Markmið

Að nemandi

Eftirfarandi markmið eru unnin út frá "Evrópska tungumálarammanum". Gengið er út frá hinum fimm færniþáttum tungumálakennslu; hlustun, lestri, samræðum, tali og ritun.

Eftir nám í DANS2NS05 er markmiðið að nemandi:

 • HLUSTUN: - geti skilið venjulegt talmál um efni sem hann þekkir og tengist vinnu hans, frístundum, skóla o.þ.h. (B1) - geti skilið í grófum dráttum aðalatriðin í mörgum útvarps- og sjónvarpsþáttum um málefni líðandi stundar eða efni sem tengist honum persónulega eða faglega þegar talað er tiltölulega hægt og skýrt (B1).
 • LESTUR: - geti lesið greinar og skýrslur sem tengjast samtímanum þar sem fram koma ákveðin viðhorf eða skoðanir (B2) - geti skilið nútíma bókmenntatexta (B2).
 • SAMRÆÐUR: - geti tekist á við flestar aðstæður sem geta komið upp á ferðalagi í Danmörku (B1) - geti óundirbúinn tekið þátt í samræðum um efni sem hann þekkir, hefur áhuga á eða tengjast daglegu lífi (t.d. fjölskyldu, áhugamálum, starfi og ferðalögum) (B1) - geti auðveldlega lýst reynslu og atburðum, draumum sínum , væntingum og framtíðaráformum (B1) 
 • TAL: - geti rökstutt stuttlega og útskýrt ákvarðanir sínar og fyrirætlanir (B1) - geti sagt sögu eða sagt frá söguþræði í bók eða kvikmynd og lýst viðbrögðum sínum (B1).
 • SKRIFT: - geti skrifað skýra, nákvæma texta um ýmis efni sem tengjast áhugasviði hans (B2) - geti skrifað ritgerð um efni sem hann hefur lesið sér til um og fært rök fyrir skoðunum sínum (B2) - geti skrifað bréf og lagt áherslu á mikilvægi ýmissa atburða og reynslu (B2).
 • ANNAÐ: - viti hvernig hann getur aukið kunnáttu sína og færni í málinu, - öðlist öryggi með að nýta upplýsingatækni við nám og störf, - geri sér ljósa eigin ábyrgð og mikilvægi frumkvæðis og eigin vinnu í náminu - hafi fengið innsýn í danska siði, venjur og samskiptahefðir í daglegu lífi - geti unnið einn eða með öðrum að lausn heildstæðra verkefna þar sem reynir á alla þætti málnotkunar og alhliða færni í málinu, bæði til þess að afla nýrrar þekkingar og til að miðla henni á skýran og skipulegan hátt - geti nýtt sér hjálpargögn á markvissan hátt - átti sig á notagildi dönskukunnáttunnar til að skilja sænsku og norsku.

Efnisatriði

Að starfa í Danmörku og sækja um starf, umburðarlyndi og hjálparstarf, menntun og framtíð, Ísland sem ferðamannaland, fréttir og fjölmiðlar í Danmörku, upplýsingatækni. Lesin er dönsk skáldsaga auk fimm smásagna. Í málfræði er farið í lýsingarorð, nafnorð og smáorð.

Námsmat

 • Verkefni unninn á önninni (50%).
  • Munnlegt verkefni í lok annar (10%).
  • Hlustunarpróf í lok annar (6%).
  • Önnur verkefni unnin á önninni (34%). 
 • Skriflegt lokapróf: (50%) 
  • Textaskilningur 25%.
  • Málnotkun 25% (málfræði og ritun).

Námsgögn

 • Dansk over stok og sten, textabók með ýmsum æfingum, 2019 eða 2020 útgáfur. Tekið saman af kennurum Verzlunarskóla Íslands. Bókin er á rafrænu formi í kennslukerfinu. 
 • Dönsk-íslensk orðabók -/skólaorðabók. Ekki bók sem bæði er íslensk-dönsk og dönsk-íslensk. Leyfilegt er að hafa dansk-íslenska orðabók með í prófið en ekki þessa sem er bæði dönsk-íslensk og íslensk-dönsk.
 • Danskur málfræðilykil (appelsínugulur).