ENSK 2MV 05 - Enska, málnotkun, bókmenntir og viðskipti

Áfangi er framhald af ENSK 2OM 05 (eða sambærilegum áfanga)

Sjá nánar um hæfniviðmið í  skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Áhersla er lögð á að byggja upp og auka við hagnýtan orðaforða. Lesnir eru textar um margvísleg málefni. Skáldsaga er lesin ásamt smásögum og unnið er með þetta efni á fjölbreyttan hátt. Lögð er áhersla á að nemendur geti nýtt sköpunarkraft sinn og skrifi persónulýsingar og/eða eigin smásögu. Einnig læra nemendur að flytja hefðbundna, skipulaða kynningu. Ætlast er til þess að nemendur hafi öðlast hæfni B2 samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni.

Markmið

Að nemendur

 • nái góðri færni í að lesa almenna texta um margvísleg og ólík efni og geti beitt mismunandi lestraraðferðum
 • auki enn frekar á almennan orðaforða sinn í málinu og læri að beita honum í nýju samhengi
 • geti tjáð sig munnlega á skipulagðan hátt 
 • geti skilið einfalt ótextað sjónvarpsefni/myndefni/margmiðlunarefni og fylgst með orðræðu þegar fjallað er um efni sem þeir þekkja
 • kunni að nýta sér hjálpargögn, svo sem orðabækur, leiðréttingarforrit, tölvu- og upplýsingatækni eins og kostur er

Námsfyrirkomulag

Nemendur fá senda verklýsingu í Moodle vikulega. 

Námsmat

 • Lokapróf: 70% (lágmarkseinkunn 4,5)
 • Skilaverkefni: 10%
 • Skáldsaga: 20%

Námsgögn

 • Focus on Vocabulary 1 – Bridging Vocabulary – eftir Diane Schmitt, Norbert Schmitt, David Mann
 • Skáldsagan Persepolis  by Marjane Satrapi
 • Stílar (á netinu)
 • Smásögur (á netinu)
 • Fréttagreinar (á netinu)
 • Ensk/ensk orðabók:
  • http://www.ldoceonline.comhttp://dictionary.cambridge.org
  • http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com
  • http://www.yourdictionary.com/transmit