ENSK 3NV 05 - Enska, náttúruvísindaenska

Áfangi (ENSK3NV05) er á þriðja þrepi og framhald af ENSK 2OM 05 og ENSK 2MV 05 eða sambærilegum áföngum.

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ . Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Námið miðar að því að nemendur auki færni sína í enskri tungu og bæti bæði vísindaorðaforða og almennan orðaforða svo og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast vísindum. Einnig eru nemendur þjálfaðir í töluðu máli, þ.e. að tjá skoðanir sínar og að flytja formlegan fyrirlestur.

Markmið

Að nemendur

 • geti lesið sér til gagns fræðilegar greinar um efni tengd vísindum
 • skilji talað mál sem fjallar um vísindi, til dæmis fyrirlestra
 • geti tjáð sig munnlega, bæði formlega og óformlega, um efni sem tengjast vísindum sem þeir hafa kynnt sér og undirbúið
 • geti skrifað ýmiss konar texta sem tengjast vísindum, meðal annars útdrætti og samantektir
 • geti þýtt texta sem fjalla um vísindaleg efni

Námsfyrirkomulag

Nemendur fá senda verklýsingu í Moodle vikulega.

Námsmat

 • Afstaða til álitamála í vísindum 20%
 • Áhugasviðsverkefni 20%
 • Skriflegt próf í lok áfanga 40%
 • Kvikmyndaverkefni 20%

Námsgögn

 • Valið námsefni úr kennslubókum brautarinnar, t.d. jarðfræði, líffræði, efnafræði, eðlisfræði – aðgengilegt í MOODLE
 • Fyrirlestrar á netinu, t.d. TED
 • Kvikmynd eða þáttaröð að eigin vali sem tengist vísindum
 • Ensk/ensk orðabók:
  • http://www.ldoceonline.comhttp://dictionary.cambridge.org
  • http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com
  • http://www.yourdictionary.com/transmit