JARÐ 2AJ 05 - Jarðfræði, almenn jarðfræði

Grunnáfangi í jarðfræði

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Grunnáfangi í jarðfræði þar sem sérstaklega er fjallað um innræn öfl, þ.e. flekarek og heita reiti, jarðskjálfta og brotalínur, kviku og storkuberg, eldvirkni. Einnig verður fengist við útræn öfl: Veðrun rof og setmyndun, jökla og vatnsföll.  Þá verður farið yfir jarðsögu Íslands.

Efnisþættir

Jarðsaga, aldursgreiningar, innri gerð jarðar, storkuberg, setberg, myndbreytt berg, landslag meginlandanna og hafsbotnsins, flekahreyfingar, flekamörk, misgengi, jarðskjálftar, eldvirkni, veðrun, skriðuföll, ár og árrof, straumvatnaset, jöklar og jökulrof, setmyndun jökla, ísaldir, myndun Íslands, jarðfræði Íslands.

Námsgögn

  • Visualizing Physical Geography; Höfundar: Timothy Foresman og Alan H. Strahler (Bókin fæst á skiptibókamörkuðum og í Bóksölu stúdenta).
    ISBN 13: 978-0-470-62615-3
    BRV ISBN: 978-1-118-12658-5
  • Ítarefni frá kennurum.