16. jún. 2016

Innritun lokið

Nú er innritun í Verzlunarskólann lokið. Alls bárust 602 umsóknir,  445 sem val 1 og 157 sem val 2. Í ár voru 336 nemendur innritaðir á fyrsta ár. Það er alltaf sárt að þurfa að hafna góðum nemendum en vonandi eru allir, sem ekki komust í Verzló, sáttir við sinn varaskóla, enda eru allir framhaldsskólar landsins góður valkostur.

Það hefur verið mikil umræða um nýtt einkunnakerfi, en nú í vor var tekinn upp nýr námsmatskvarði við lok grunnskóla. Nemendur fengu þá einkunnir gefnar í bókstöfum: A, B+, B, C+, C og D. Þegar umsóknir nemenda voru metnar þá var reiknaður út stigafjöldi fyrir hvern og einn umsækjanda þar sem notast var við tölur frá Menntamálastofnun, sbr. það sem sjá má hér að neðan:

A B+ B C+ C D
4 3,75 3 2,75 2 1

 Þetta var eingöngu gert til að flýta fyrir úrvinnslu umsókna. Þær greinar sem voru skoðaðar voru stærðfræði, íslenska, danska (eða eitthvert annað Norðurlandamál), enska, samfélagsfræði og náttúrufræði. Stigafjöldi var síðan reiknaður út með eftirfarandi hætti: stærðfræði og íslenska fá tvöfalt vægi og síðan voru valdar tvær hæstu einkunnir af hinum fjórum. Nemendur urðu að hafa náð að lágmarki B í þessum greinum. Hámarksstigafjöldi var 24, þ.e. nemandi með A í öllum greinum sem skoðaðar voru og að lágmarki 18, þ.e. nemandi sem var með B í öllum greinum. Í sumum tilvikum var erfitt að velja á milli nemenda. Þá voru ýmis fylgigögn skoðuð ef þau voru einhver, en einnig þurfti  í einhverjum tilvikum að velja af handahófi. Dreifing stiga innritaðra nemenda sést hér að neðan.

 

Umsækjendur koma frá 85 mismunandi grunnskólum á landinu en þeir sem voru teknir inn koma frá 68 grunnskólum. Tekið var inn á brautir og niðurstaðan var eftirfarandi:

alþjóðabraut 1 bekkur
 nýsköpunar- og listabraut 1 bekkur
 náttúrufræðibraut 5 bekkir
 viðskiptabraut 5 bekkir

Fréttasafn