BÓKF1BR05

Bókfærsla og rekstrarhagfræði

 • Einingar5

Bókfærsluhluti áfangans byggist á verkefnavinnu nemenda, dæmatímum og fyrirlestrum. Til að byrja með vinna nemendur verkefnin í dagbók til að ná undirstöðuatriðum bókfærslunnar og temja sér rétt vinnubrögð. Kennd er gerð einfalds efnahags- og rekstrarreiknings og farið yfir gerð reikningsjafnaðar…

 • Bókfærsluhluti áfangans byggist á verkefnavinnu nemenda, dæmatímum og fyrirlestrum.
 • Til að byrja með vinna nemendur verkefnin í dagbók til að ná undirstöðuatriðum bókfærslunnar og temja sér rétt vinnubrögð.
 • Kennd er gerð einfalds efnahags- og rekstrarreiknings og farið yfir gerð reikningsjafnaðar með einföldum athugasemdum.
 • Öll verkefnin unnin í Excel. Kennslustundirnar eru að mestu verklegar, þ.e. að nemendur vinna sjálfstætt og í hópum.
 • Lögð er áhersla á að nemendur skilji hugsunina á bak við tvíhliða bókhald, læri að færa inn dagbókarfærslur viðkomandi tímabils og geti svo gert upp viðkomandi tímabil.
 • Rekstrarhagfræðihluti áfangans byggist einnig mikið á verkefnavinnu en líka fyrirlestrum og umræðum.
 • Lögð er áhersla á útreikning og túlkun efnisins.
 • Í áfanganum er nemendum gerð grein fyrir mismunandi tegundum kostnaðar, tekjum og afkomu, útreikningar á núllpunkti og gerð einfaldra fjárhagsáætlana. 

Námsmat áfangans byggir á skilaverkefnum nemenda, skyndiprófum og lokaprófi.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Grunnhugtökum bókfærslu. 

 • Helstu kostnaðar- og tekju hugtökum rekstrarhagfræðinnar. 

 • Einfaldri áætlanagerð. 

 • Hvernig tvíhliða bókhald virkar. 

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Setja fram tvíhliða bókhald. 

 • Færa einfalt uppgjör. 

 • Setja fram einfaldan efnahags- og rekstrarreikning. 

 • Reikna út kostnað, tekjur, afkomu og núllpunkt. 

 • Gera einfaldar rekstrar- og greiðsluáætlanir auk áætlaðan efnahagsreikning. 

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil.

 • Stilla upp prófjöfnuði. 

 • Gera einfaldar lokafærslur fyrir uppgjör. 

 • Útfæra einfaldar launafærslur. 

 • Búa yfir skilningi á mismunandi kostnaði fyrirtækja. 

 • Skilja samhengi í rekstri fyrirtækja og mikilvægi áætlanagerðar. 

 • Skilja og túlka tölulegar upplýsingar sem varða rekstur fyrirtækja. 

 • Gera sér grein fyrir verðmætasköpun fyrirtækja.