BÓKF1GB03

Bókfærsla

 • Einingar3

Farið verður í áætlanagerð þar sem gerðar verað greiðslu-, rekstar- og efnahagsáætlanir, kennitölu- og framlegðarútreikninga og túlkun þeirra. Mikiláhersla er lögð á vönduð vinnubrögð nemenda og góðan frágang. Öll verkefnin eru unnin í Excel.

Farið verður í áætlanagerð þar sem gerðar verað greiðslu-, rekstar- og efnahagsáætlanir, kennitölu- og framlegðarútreikninga og túlkun þeirra. Mikiláhersla er lögð á vönduð vinnubrögð nemenda og góðan frágang. Öll verkefnin eru unnin í Excel.

BÓKF1GA03.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Áætlunargerð.

 • Hagnaði/tapi.

 • Mismunandi greiðslustöðu fyrirtækja.

 • Túlkun ársreikninga út frá kennitölum.

 • Framlegðarútreikningum og notkun þeirra.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Reikna framlegð.

 • Greina milli breytilegs og fasts kostnaðar.

 • Gera rekstrar- og greiðsluáætlanir auk áætlaðan efnahagsreikning.

 • Reikna út algengar kennitölur.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Meta hvenær rétt sé að líta framhjá föstum kostnaði við arðsemisútreikninga.

 • Skilja samhengi í rekstri fyrirtækja og mikilvægi áætlanagerðar.

 • Túlka niðurstöður kennitöluútreikninga.

 • Gera sér grein fyrir verðmætasköpun fyrirtækja.

 • Meta ársreikninga.